Dziennik Zachodni 3–4 czerwca 1989 r. KATOWICE (INF. WŁ.). 4 czerwca. Rocznicowe wydanie archiwalne DGP z 2014 r.>>>

W środku – wszystko zapięte na ostatni guzik. Duże okna – lśnią czystością, firanki białe, sztywne. Parkietowa podłoga wycyklinowana. Na ścianach w widocznym miejscu obwieszczenia z nazwiskami kandydatów na posłów i senatorów i informacjami Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach ważności oddanych głosów. W myśl zasad ordynacji wyborczej, które zabraniają w dniu głosowania prowadzić agitację w lokalu wyborczym, nie ma żadnych plakatów czy ulotek propagujących określonych kandydatów czy ich programy.

Reklama

Ustawiono już urnę, do której ok. 1900 uprawnionych do głosowania z tego obwodu obywateli wrzuci swoje głosy.
Jak poinformowali mnie pełniący dyżur przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej nr 37 Zygmunt Podlejski oraz sekretarz komisji Halina Nowakowska, to, że lokal wyborczy został tak starannie przygotowany, to zasługa zakładu opiekuńczego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej.

W sobotę komisja zbierze się w pełnym 9-osobowym składzie po to, by przyjąć komplet dokumentów wyborczych, m.in. karty do głosowania, z których trzeba się będzie skrzętnie rozliczyć oraz spisy wyborców. Choć głosowanie rozpocznie się wniedzielę o 6.00 rano, komisja w tym dniu będzie już na miejscu godzinę wcześniej. O godzinie 22.00 przewodniczący komisji zarządzi zamknięcie lokalu wyborczego. Odtąd będą mogli głosować tylko ci wyborcy, którzy przybyli przed 22.00. a potem przystąpi się do ustalania wyników głosowania. Wtedy poza członkami komisji w lokalach będą mogli być obecni tylko mężowie zaufania. Po sporządzeniu protokołu głosowania w obwodzie i przekazaniu ich Okręgowej Komisji Wyborczej nr 32, Obwodowa Komisja Wyborcza niezwłocznie poda wyniki głosowania do wiadomości publicznej, umieszczając stosowną informację w widocznym miejscu swojej siedziby. Jest tozupełne novum w naszej praktyce wyborczej. Tak więc w poniedziałek rano wyborcybędą już mogli dowiedzieć się, który z kandydatów otrzymał najwięcej głosów.

Reklama
Reklama

Gotowy był także na przyjęcie wyborców lokal Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1,mieszczący się przy ul. Dworcowej 2, w Domu Kultury Kolejarza. I tu odświeżono całepomieszczenie, ustawiono kabiny z pulpitami, zasłonięte zielonym suknem, w chwilimojej wizyty sekretarz Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 Elżbieta Hepner układała wwazonach świeże kwiaty. W całym lokalu – ustawiono mnóstwo doniczek z roślinami,które dodają wnętrzu sympatycznej atmosfery. Oczywiści i tu na honorowym miejscu jest urna udrapowana biało-czerwoną tkaniną, ustawiono stoły i krzesła dla członków komisji i dla wyborców. Na stoliku pęk biało-czerwonych flag, które ustawi się przed wejściem do lokalu wyborczego.

Jak poinformowano nas w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 32 z siedzibą w Katowicach, wszystkie lokale wyborcze, a jest ich w Katowicach 147 i w Mysłowicach39, zostały już przygotowane. Tu i ówdzie trwają jeszcze ostatnie prace kosmetyczne.

Tak jest we wszystkich 1850 obwodach głosowania województwa katowickiego.

Warto jeszcze przypomnieć, że lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę od godz. 6.00do 22.00. Należy przynieść ze sobą dowód osobisty – albo jeśli się takowego nie posiada, inny dokument lub też przedstawić komisji dwóch, znanych jej świadków, którzy potwierdzą naszą tożsamość.

W lokalu wyborczym należy podejść do stolika, na którym wyłożone są spisy wyborców. Dyżurujący tam członkowie komisji obwodowej sprawdzą tożsamośćwyborcy i wręczą mu karty do głosowania. Będzie tych kart kilka. Na kartach białychmniejszego formatu – a każdy z wyborców otrzyma takich kart od 2 do 5, w zależnościod liczby mandatów – będą umieszczone nazwiska kandydatów na posłów w okręguwyborczym. Na karcie różowej znajdzie się rejestr kandydatów na senatorów. Gdybyktoś miał wątpliwości co do sposobu dokonywania skreśleń, może zwrócić się doprzedstawicieli obwodowej komisji wyborczej. Ponadto w każdym lokalu wywieszone będą plakaty zawierające informację Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach ważności głosu.

W celu dokonania skreśleń należy udać się do pomieszczenia za osłoną. Następnie wypełnione karty do głosowania należy wrzucić do urny wyborczej. Warto dodać, że głosować można tylko osobiście, nie ma też możliwości oddania głosu poza lokalem obwodowej komisji wyborczej.