Komisja Europejska wszczyna postępowanie

Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego Unii Europejskiej przeciwko Belgii, Bułgarii i Chorwacji. Postępowanie ma związek z niepoprawnym przyjęciem dyrektyw unijnych dotyczących prawa do rzetelnego procesu w postępowaniu karnym.

Reklama

Jak podaje Reuters, naruszenie dotyczy braku prawidłowej transpozycji dyrektywy w sprawie wzmocnienia zasady domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym.

Belgia, Bułgaria i Chorwacja pod lupą Komisji Europejskiej

Belgia, Bułgaria i Chorwacja mają teraz dwa miesiące na podjęcie niezbędnych środków w celu usunięcia niedociągnięć wskazanych przez Komisję - pisze Reuters.