Hołownia spotkał się z Tuskiem w sprawie tzw. drugiego konstytucyjnego kroku powoływania rządu. 11 grudnia ok. godziny 10.00 swoje expose ma wygłosić Mateusz Morawiecki, któremu prezydent powierzył misję sformowania nowego rządu. Jak mówił Hołownia, ok. godz. 15.00 powinno nastąpić głosowanie nad wotum zaufania. W tym głosowaniu większość prawdopodobnie - tak wynika z sejmowej arytmetyki - nie udzieli rządowi poparcia.

Reklama

Jak państwo wiecie 11 grudnia będziemy wysłuchiwali pana premiera Mateusza Morawieckiego z jego propozycjami dla jego rządu. Uśmiecham się, ale znacie państwo wszyscy okoliczności pracy rządu Morawieckiego dzisiaj i jeśli czas pozwoli to 11 grudnia także dokonamy wyboru nowego premiera, jeśli zgodnie z przewidywaniami Mateusz Morawiecki nie uzyska wotum zaufania - powiedział Donald Tusk na wspólnej konferencji z Szymonem Hołownią.

Zwrócił uwagę, że "te decyzje będzie podejmował oczywiście marszałek Sejmu". Ale - jak dodał - "chcielibyśmy też, aby to odbyło się w dzień albo najpóźniej wieczorem, a niekoniecznie w okolicach północy".

Podkreślił, że "jeśli obrady przedłużą się, to będziemy kończyli ten proces 12 grudnia". – Także spodziewajcie się państwo wyboru nowego rządu 11 grudnia, a jeśli czas na to nie pozwoli - 12 grudnia expose nowego premiera, a zaprzysiężenie zakładamy 13 grudnia - podkreślił Tusk.

Reklama

Drugi krok

Następnie - jak wyjaśnił Hołownia - ogłosi przerwę, w której będzie oczekiwał na zgłoszenie kandydatur na premiera w drugim konstytucyjnym kroku.

Jeśli w tzw. pierwszym kroku nie uda się wyłonić rządu, inicjatywę przejmuje Sejm. Kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów. Sejm wybiera premiera i członków rządu większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Następnie prezydent powołuje tak wybrany rząd i odbiera od niego przysięgę.