W piątek odbyło się pierwsze posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszu Kościelnego, któremu przewodniczy wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Reklama

Nowy plan ws. Funduszu Kościelnego

Rozpoczęliśmy prace w zespole, który powołany został na mocy zarządzenia pana premiera Tuska. W zespole są ministrowie odpowiedzialni, z jednej strony nadzorujący dzisiaj Fundusz Kościelny, jak pan minister Kierwiński, ale też ministrowie właściwi do spraw zabezpieczenia społecznego - przypomniał podczas konferencji wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Pracujemy na rzecz przedstawienia koncepcji Radzie Ministrów i zgodnie z zarządzaniem do 31 marca tego roku przedstawimy pierwszy raport. Na dzisiejszym posiedzeniu zespołu podzieliliśmy się zadaniami - przekazał.

Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że każdy z członków zespołu ma przedstawić propozycję koncepcji odpisu podatkowego. Jak przypomniał, kiedyś taka propozycja była procedowana, jednak prace nad nią przetrwano.

Historia funduszu

Fundusz Kościelny powstał na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego. Według pierwotnych założeń miał być formą rekompensaty dla Kościołów i innych związków wyznaniowych za przejęte od nich przez państwo nieruchomości ziemskie. Z przejętych nieruchomości miała zostać utworzona masa majątkowa, z której dochód miał być dzielony między Kościoły, proporcjonalnie do wielkości zabranych nieruchomości.

Obecnie z Funduszu Kościelnego korzystają wszystkie działające legalnie w Polsce związki wyznaniowe, także te, które nie działały na terytorium Polski w 1950 r. i nie utraciły wówczas żadnych nieruchomości. Tych związków wyznaniowych jest 185.

Reklama

W latach 2012-2013 trwały prace, które skończyły się przygotowaniem roboczego projektu i umowy między Konferencją Episkopatu Polski a rządem RP. Projekt został przedstawiony do konsultacji społecznych. Po czym prace przerwano i ich nie wznowiono.

Koncepcja wydatków

Będziemy starali się przekazać dwie, trzy propozycje dotyczące Funduszu Kościelnego. Pojawiła się koncepcja odpisu podatkowego oraz pojawiła się koncepcja związana wyłącznie z zabezpieczeniem społecznym, zabezpieczeniem emerytalnym- powiedział wicepremier.

Kosiniak-Kamysz odnosząc się do działań, które podejmie zespół, powiedział, że przeprowadzają analizę tych sposobów odpisu podatkowego w różnych krajach.

Będziemy starali się w najbliższych tygodniach przekazać do Rady Ministrów dwie, trzy propozycje, które koalicja - bo to też jest oczywiście rozmowa na poziomie koalicyjnym - będzie mogła wybrać - powiedział.

Jest koncepcja odpisu podatkowego, pojawiła się również koncepcja związana tylko z zabezpieczeniem społecznym, zabezpieczeniem emerytalnym.

Trzy cele funduszu

Dodał, że dzisiaj na trzy cele z Funduszu Kościelnego trafiają środki ora, że ok. 90 proc. z nich trafiają na zabezpieczenia społeczne. Na tym temacie najbardziej się skupiamy, na propozycjach płynących od różnych członków zespołu i różnych środowisk partyjnych- powiedział.

Przypomniał, że w pracach zespołu biorą udział przedstawiciele wszystkich formacji politycznych tworzących koalicję. Tylko w taki sposób jesteśmy w stanie zaproponować nowe rozwiązania - powiedział.

Zaznaczył, że rozwiązanie będzie poddane konsultacjom. Początkowo w zespole, później na Radzie Ministrów a następnie ze wszystkimi kościołami i związkami wyznaniowymi w Polsce. To jest nasz obowiązek, to jest wypełnienie Konstytucji mówiącej o współdziałaniu państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi dla dobra obywateli i dobra wspólnoty - powiedział.