W piątek opublikowano wyniki sondażu poparcia dla partii politycznych przeprowadzonego przez CBOS między 12 a 15 lutego. Z sondażu wynika, że w połowie lutego chęć udziału w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 82 proc. badanych, czyli o 3 punkty procentowe więcej niż w poprzednim sondażu przeprowadzonym w trzeciej dekadzie stycznia.

Reklama

29 proc. badanych wskazało, że w wyborach do Sejmu poparłoby kandydata Koalicji Obywatelskich; ugrupowanie to zdobyło takie samo poparcie w poprzednim badaniu. Na drugim miejscu uplasował się PiS z poparciem 24 proc. badanych - to również brak zmian względem poprzedniego badania.

Trzecia Droga na podium

Na podium znalazła się jeszcze Trzecia Droga (tworzona przez Polskę 2050 i PSL) z poparciem 11 proc., o 3 pkt proc. mniejszym niż pod koniec stycznia. Również 11 proc. zdobyła Konfederacja, która również zdobyła poparcie analogiczne jak w styczniu. W zestawieniu znalazła się jeszcze Lewica, na którą oddanie głosu zadeklarowało 8 proc. badanych - to o 1 pkt proc. mniej niż w styczniu.

2 proc. badanych wskazało odpowiedź "inna partia", to o 3 pkt proc. mniej niż pod koniec stycznia. 15 proc. udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć" - to wzrost o 6 pkt proc. względem końcówki stycznia.

Badanie CBOS preferencji partyjnych zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 12 do 15 lutego 2024 roku na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.