Dziś prezydent wystąpi na 64. ogólnej sesji ONZ. Jest poświęcona międzynarodowej współpracy w czasach kryzysu. W części swojego przemówienia, którego wysłuchają przedstawiciele 200 państw, Lech Kaczyński przypomni światu, jaką rolę odegrała Polska w obalaniu komunizmu. Przemiany w bloku komunistycznym zaczęły się w Polsce i to my 20 lat temu byliśmy pierwszą kostką domina w bloku komunistycznym. "Pan prezydent nie omieszka przypomnieć, że bez Polaków nie doszłoby do obalenia muru berlińskiego" - zapowiada prezydencki minister Paweł Wypych.

Reklama

Ale wystąpienie Lecha Kaczyńskiego ma być nie tylko lekcją historii. Na podstawie polskich doświadczeń okresu przemian prezydent chce omówić sposoby na poprawę stosunków międzynarodowych w czasie kryzysu.

Poznaliśmy główne tezy jego przemówienia:

1. Kryzys gospodarczy wiąże się z kryzysem zaufania i braku wartości. Powodem upadku światowej gospodarki są nie tylko zawirowania na rynkach finansowych i w bankach, ale też pogłębiający się od lat kryzys wartości moralnych i etycznych. Przejawem tego jest nasilający się rozdział między bogatą północą a biednym południem. Tak jak przyczyną wybuchu kryzysu był brak zaufania do banków, tak coraz wyraźniej widać, że państwa biedniejsze tracą zaufanie do państw bogatych. Szukając mechanizmów ochrony przed takimi kryzysami, trzeba oprzeć międzynarodowy dialog na zasadach i wartościach. Nie można nikogo wykorzystywać.

2. O potrzebie zrozumienia dla krajów najuboższych i międzynarodowej solidarności. Podobną szansę jak banki czy instytucje finansowe, w które wpompowano gigantyczne pieniądze, powinny dostać najbiedniejsze państwa. To one najdotkliwiej odczuwają skutki kryzysu. Dlatego warto rozważyć redukcje ich zadłużenia. Może to pomóc dźwignąć ich gospodarkę i umożliwić spłatę pozostałych długów.

3. O niebezpieczeństwach protekcjonizmu. Lech Kaczyński ma przestrzec przed tym zjawiskiem. Polska jako członek UE jest za wspólnym rynkiem. Czas kryzysu rodzi jednak niebezpieczeństwa mobilizowania społeczeństw za pomocą nacjonalizmu czy imperializmu, a to zawsze prowadziło do wojny. Tak stało się w III Rzeszy, gdzie kryzys utorował drogę do władzy Adolfowi Hitlerowi.

4. O polskich doświadczeniach. Nasz kraj skorzystał z szansy, jaką dostał 20 lat temu. Wtedy byliśmy krajem zmieniającym system społeczno-gospodarczy, ze zdewastowaną gospodarką i olbrzymim zadłużeniem, którego część nam umorzono. Zrobili to m.in. Niemcy i Amerykanie. Dziś możemy być przykładem - kraj, któremu dano szanse, redukując długi, może wyjść na prostą i osiągnąć sukces gospodarczy.