Purpurat wydał już pierwszą decyzje - zwołał na najbliższy poniedziałek rano pierwszą kongregacje kardynałów.

Reklama

Jak mówi Bogumił Łoziński z tygodnika Gość Niedzielny, władza Kolegium Kardynałów jest czysto administracyjna. Musi ono organizować obrady kardynałów, na których omówione zostaną aktualne sprawy Kościoła. Później przygotowuje samo konklawe i czuwa nad przebiegiem wyboru papieża.

W razie potrzeby Kolegium Kardynałów, które z założenia nie ma takiej władzy jak papież, może zająć jakieś stanowisko. Dotyczy to jednak spraw doktrynalnych - wyjaśnia Bogumił Łoziński.

Z sede vacante łączy się jeszcze jedna ważna sprawa. Wszyscy kierownicy dykasterii Kurii Rzymskiej zdają swoje urzędy. Nowy Ojciec Święty sam wybierze sobie współpracowników.

Według nieoficjalnych informacji, najbardziej prawdopodobnym terminem rozpoczęcia wyboru papieża jest 11 marca.