Główne rosyjskie dzienniki poświęcają obszerne artykuły ogłoszonej we wtorek decyzji prezydenta Władimira Putina o powołaniu Gwardii Narodowej. Prasa podkreśla, że formacja tworzona z dotychczasowych wojsk wewnętrznych MSW, będzie podporządkowana bezpośrednio szefowi państwa.

Reklama

- Pokazujemy "silną pięść", która przeciwstawi się próbom destabilizowania sytuacji ze strony sił zewnętrznych - ocenia decyzję o powołaniu gwardii politolog Jewgienij Minczenko, cytowany przez "Wiedomosti". Zarazem dziennik w artykule redakcyjnym podkreśla, że powstanie nowego supersiłowego resortu można uważać za oficjalne uznanie znaczenia nowego zagrożenia - wroga wewnętrznego.

Gwardia stała się jedną z najsilniejszych struktur siłowych w kraju - podkreśla "Kommiersant". Zaznacza, że chodzi o jedną z największych w ostatnich latach reform w systemie ochrony porządku publicznego. Przy czym - zaznacza gazeta - o powołaniu Gwardii Narodowej mówiono w Rosji już wcześniej, po raz ostatni - w 2013 roku, gdy do wojsk wewnętrznych (...) przeszedł jeden z najbardziej zaufanych ludzi prezydenta, generał Wiktor Zołotow. Wcześniej Zołotow dowodził prezydenckimi służbami ochrony.

Reklama

Jak wskazują "Wiedomosti", oficjalnych danych o liczebności Gwardii Narodowej brak. Jednak struktury, jakie mają wejść w jej skład (wojska wewnętrzne, siły specjalne policji - OMON i SOBR, a także siły ochrony), liczą łącznie ok. 400 tys. ludzi. Według "Wiedomosti" nie jest jasne, czy wszyscy funkcjonariusze będą przyjęci do Gwardii Narodowej i najprawdopodobniej nie obejdzie się bez redukcji.

Reklama

Można przypuszczać, że rosyjska Gwardia Narodowa otrzyma możliwość szerszego prowadzenia działalności kontrwywiadowczej i współpracy w tej sferze z innymi służbami specjalnymi - pisze rządowa "Rossijskaja Gazieta". Dziennik dodaje, że nie można wykluczyć wzmocnienia tych wojsk dodatkowym uzbrojeniem, w tym czołgami czy ciężką artylerią.

"RG" przypomina, że mianowany dyrektorem nowej struktury, Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej FR, generał Zołotow, dotychczasowy dowódca wojsk wewnętrznych (w randze pierwszego wiceministra spraw wewnętrznych), ma za sobą bogate doświadczenie pracy w służbach specjalnych. Teraz zyska status równy ministrowi i będzie odpowiadał bezpośrednio przed prezydentem. Będzie też stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

"RG" wśród zadań Gwardii Narodowej wymienia: ochronę porządku publicznego razem z MSW, walkę z ekstremizmem i terroryzmem, udział w przerywaniu masowych zgromadzeń odbywających się bez zezwolenia, a także pomoc w ochronie granicy państwowej i ochronie ważnych obiektów.

Putin wydał we wtorek dekret, na mocy którego wojska wewnętrzne MSW przekształcone zostały w Gwardię Narodową, w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli, obrony prawa i swobód człowieka i obywatela. Wojska Gwardii Narodowej będą wchodzić w skład Federalnej Służby Gwardii Narodowej. Służba ta, jak wynika z dekretu, będzie miała na celu wypracowywanie i realizację polityki państwowej oraz normatywno-prawnych regulacji w sferze działalności wojsk Gwardii Narodowej, a także w sferze obrotu bronią, działalności prywatnych firm ochroniarskich i obrony pozaresortowej.