Instytut imienia Mohammeda VI powstał w marcu 2015 roku jako miejsce studiów i krzewienia islamu tolerancyjnego i otwartego na nowoczesność oraz jako przeciwieństwo agresywnych form islamskiego integralizmu - wyjaśniono. Przypomina się, że marokański monarcha jest bardzo zaangażowany w promowanie inicjatyw na rzecz umiarkowanego islamu w duchu dialogu oraz zwalczania wszelkiego radykalizmu i apologii terroryzmu.

Reklama

W ciągu czterech lat działalności w Instytucie kształciło się kilkuset imamów, kaznodziejów i kaznodziejek z wielu krajów, między innymi z Mali, Senegalu, Wybrzeża Kości Słoniowej, Gwinei i Nigerii, a także z Francji.

W czasie uroczystego spotkania z udziałem papieża uwagę zwracała obecność wielu kształcących się w Instytucie kobiet. Jedna z nich, młoda Nigeryjka, w swym wystąpieniu mówiła, że dzięki zdobytej wiedzy będzie głosiła świadectwo islamu jako religii pokoju.

Franciszek nie zabrał głosu w czasie tej wizyty. Dla papieża i towarzyszącego mu króla przygotowano program muzyczny.

Maroko: Papież i król apelują o zachowanie wyjątkowego charakteru Jerozolimy

Przebywający w Maroku papież Franciszek podpisał wraz z królem tego kraju Mohammedem VI apel o zachowanie wyjątkowego charakteru Jerozolimy jako świętego miasta trzech religii. Apel ten został podpisany podczas sobotniej wizyty papieża w Pałacu Królewskim w Rabacie.

Tekst, odczytany w czasie wizyty w Pałacu, głosi: "Jego Świątobliwość papież Franciszek i Jego Wysokość król Mohammed VI, uznając wyjątkowość i świętość Jerozolimy i mając w sercu jej znaczenie duchowe i jej szczególne powołanie jako Miasta Pokoju, wspólnie kierują następujący apel: uważamy za ważne zachowanie świętego miasta Jerozolima jako wspólnego dziedzictwa ludzkości i przede wszystkim, dla wiernych trzech religii monoteistycznych, jako miejsca spotkania i symbol pokojowej koegzystencji, w którym kultywuje się wzajemny szacunek i dialog".

"W tym celu muszą zostać zachowane i krzewione specyficzny charakter wieloreligijny, wymiar duchowy oraz szczególna tożsamość kulturowa Jerozolimy" - napisali papież i monarcha.

Wyrazili pragnienie, aby "w świętym mieście była zagwarantowana wiernym trzech religii monoteistycznych pełna wolność wstępu oraz prawo każdej z nich do praktykowania kultu po to, aby w Jerozolimie wznosiła się ze strony ich wiernych modlitwa do Boga, Stwórcy wszystkich, o przyszłość pokoju i braterstwa na ziemi".