Zdajecie sobie świetnie sprawę, jakie są nastroje w Europie; szczególnie płyną one teraz z Polski. Z jaką radością wielu parlamentarzystów europejskich popiera teraz te nastroje, dlatego że także dla nich korzystne jest dezawuowanie naszego zwycięstwa (w II wojnie światowej - red.) - powiedziała deputowana we wtorek wieczorem na posiedzeniu komisji kultury.

Reklama

O jej inicjatywie poinformował dziennik "Kommiersant".

Parlamentarzystka zastrzegła, że nie chodzi o ograniczenia wolności słowa, ale o to, by nie rozpowszechniać "rzeczy absolutnie skandalicznych na ten temat, aby ludzie nie zrównywali nazistów i Armii Czerwonej, by nie przekraczali granicy".

Jampolska zaproponowała, by przepisy miały formę poprawek do ustawy "O upamiętnieniu zwycięstwa narodu radzieckiego w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej".

W Rosji od 2014 roku obowiązuje ustawa dotycząca rehabilitowania nazizmu. Prócz kar za publiczną rehabilitację nazizmu przewiduje ona również karanie za rozpowszechnianie fałszywych twierdzeń o działalności armii krajów koalicji antyhitlerowskiej w czasie II wojny światowej.