W 2020 r. odnotowano najmniejszą liczbę wniosków o azyl w UE od 2013 r. - 485 tys., co oznacza spadek o 32 proc. w porównaniu z 2019 r. (716 tys.) i o 64 proc. w porównaniu ze szczytem kryzysu migracyjnego w 2015 roku (1,4 mln). "Zmniejszenie liczby wniosków wynikało jednak przede wszystkim z ograniczonej mobilności i możliwości podróży" - czytamy w raporcie EASO.

Reklama

Dwie trzecie wszystkich wniosków o azyl w 2020 r. zostało złożonych tylko w trzech krajach: Niemczech (122 tys.), Francji (93 tys.) i Hiszpanii (89 tys.). Biorąc pod uwagę PKB i liczbę ludności, to jednak Cypr, Grecja i Malta nadal były narażone na największą presją migracyjną. Pomimo spadku ogólnej liczby wniosków, niektóre kraje odnotowały znaczący ich wzrost: Rumunia - o 138 proc. a Bułgaria - o 64 proc.

Ponad połowa wniosków została odrzucona

Mimo że 58 proc. wniosków o ochronę międzynarodową rozpatrywanych w 2020 r. zostało odrzuconych w pierwszej instancji, to - jak podkreśla EASO - "rośnie liczba (...)wnioskodawców, którzy nie zostali odesłani do kraju pochodzenia ze względu na środki związane z Covid-19".