Zdaniem Komisji stawienie czoła temu wyzwaniu wymaga wspólnych działań na szczeblu UE. Obecnie nie ma podstawy prawnej do kryminalizacji nawoływania do nienawiści i przestępstw z nienawiści na poziomie UE. W związku z tym, KE chce rozszerzenia istniejącego wykazu przestępstw w UE zawartego w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), aby zapewnić minimalne wspólne zasady definiowania przestępstw i kar mające zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE.

Reklama

"W Europie nie ma miejsca na nienawiść"

- W Europie nie ma miejsca na nienawiść. Jest ona sprzeczna z naszymi podstawowymi wartościami i zasadami. Zapewnienie, aby nienawiść była uznawana za przestępstwo jednakowo w całej Europie, wymaga działania na szczeblu UE - oświadczyła wiceprzewodnicząca KE Viera Jourova.

Z kolei unijny komisarz ds. sprawiedliwości podkreślił, że czwartkowa inicjatywa "stanowi ważny krok w kierunku skuteczniejszej reakcji Europy na takie zagrożenia dla pluralizmu i włączenia społecznego".