Rezerwat Narodowy Allpahuayo-Mishana w Peru, gdzie dokonano odkrycia, uznawany jest za najbardziej zróżnicowany biologicznie las deszczowy na świecie. W ostatnich dziesięcioleciach naukowcy zidentyfikowali w nim kilka nowych gatunków ptaków, a pod koniec lat 80. XX wieku udokumentowano, że znajduje się tu największa liczba gatunków drzew na jednym obszarze.

Reklama

Tym razem biolodzy z Uniwersytetu w Turku w Finlandii opisali w rezerwacie zupełnie nowy gatunek i rodzaj owadów, który nazwali Capitojoppa. Zaliczają się one do podrodziny Ichneumoninae, czyli pasożytniczych os z rzędu błonkówek (błonkoskrzydłych).

Tak wygląda nowa osa

Osy z tej podrodziny są zwykle duże i kolorowe, szczególnie te żyjące w tropikach, a ich larwy pasożytują na gąsienicach oraz poczwarkach ciem i motyli.

Reklama

Taka jest też nowa osa. Ma jasnożółtą barwę i charakteryzuje się bardzo dużą głową. Może dorastać do 1,7 cm długości i jest "samotnym endopasożytem", co oznacza, że składa pojedyncze jajo wewnątrz ciała żywiciela. Ofiarą pasożyta mogą stać się gąsienice, chrząszcze, a nawet pająki. Gdy żywiciel zostanie zlokalizowany i schwytany, samica osy gładzi go czułkami, po czym przekłuwa pokładełkiem (organem służącym do składania jaj do otworów w drzewach, glebie czy w ciałach innych organizmów) i składa w nim jajo.

Po kilku dniach z jaja wylęga się larwa, która zjada żywiciela od środka. Dalszy etap rozwoju polega na dorastaniu larwy wewnątrz martwego żywiciela i wyłonieniu się z niego dopiero w postaci dorosłej osy.

Reklama

Żerowanie na martwym żywicielu nie jest jedynym pasożytniczym zachowaniem nowego gatunku. Dorosła osa, która przekłuwa jego ciało swoim pokładełkiem, poza złożeniem jaja może wysysać z miejsca nakłucia hemolimfę, którą się żywi.

Co oznacza nazwa gatunku?

Od 1998 roku badamy różnorodność biologiczną owadów na tym terenie i wiemy już, że żyje tu rekordowa liczba gatunków. Teraz do tego zbioru dochodzi Capitojoppa - mówi główny autor publikacji prof. Ilari E. Sääksjärvi.

Nowe gatunki, nieznane dotąd naukowcom, zwykle nazywa się w oparciu o ich cechy lub zasięg występowania. Nazwa Capitojoppa wpisuje się w tę zasadę. Owady z nowo odkrytego rodzaju mają dużą głowę, co znajduje odzwierciedlenie w części nazwy 'capito'. Z kolei 'joppa' nawiązuje do znanego już rodzaju os Joppa, do którego te nowe są bardzo podobne. Człon oznaczający gatunek 'amazonica' odnosi się zaś do terenu, gdzie go odkryto - wyjaśniają autorzy.

Allpahuayo-Mishana to część Amazonii, która charakteryzuje się niezwykłą obfitością gatunków. Ze względu na złożoną historię geologiczną regionu w rezerwacie rośnie kilka różnych typów lasów deszczowych. Różnorodność gatunkowa wielu organizmów jest tu największa na całej planecie. Niestety, obecnie obszar ten szybko się zmienia na skutek działalności człowieka. Prowadząc badania nad owadami, staramy się więc także dowiedzieć, w jaki sposób wpływ człowieka, np. poprzez zmiany klimatyczne, zmienia przyrodę w lasach deszczowych - podsumowuje prof. Sääksjärvi.

Katarzyna Czechowicz