Wśród pozwanych są m.in. Adam Michnik, Jerzy Baczyński, Grzegorz Gauden, Daniel Passent i Jarosław Gugała. W sądzie jest już większość oskarżonych szefów redakcji oraz dziennikarze, autorzy tekstów o Kobylańskim, którzy wspominali o jego antysemickich wypowiedziach oraz podejrzeniach IPN, że w czasie wojny Kobylański mógł wydawać za pieniądze Żydów Niemcom. Instytut Pamięci Narodowej nie znalazazł dowodów potwierdzających takie działania Kobylańskiego.

>>>Michnik stanie przed sądem

Oskarżeni nie czują się winni, uważają, że zarzuty są "absurdalne" i podtrzymują, co wcześniej napisali.