Jak poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki, alarm ogłosi trzyminutowy modulowany dźwięk syren; odwołanie alarmu nastąpi przez trzyminutowy dźwięk ciągły.

Reklama

Trwające do piątku ćwiczenie przeprowadzi Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Celem jest doskonalenie współdziałania Sił Zbrojnych RP oraz układu pozamilitarnego w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz akcjach poszukiwawczo-ratowniczych na morzu i lądzie.

W ćwiczenie, poza Dowództwem Operacyjnym, będą zaangażowane Dowództwo Generalne RSZ, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Sztuki Wojennej oraz Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

Jak podało DO RSZ, poza wojskiem w poszczególnych epizodach będą uczestniczyć Straż Graniczna, policja, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Państwowa Straż Pożarna, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Urząd Morski w Gdyni, Port Lotniczy Modlin, Aeroklub Krakowski, Aeroklub Podhalański, Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, a także przedstawiciele urzędów wojewódzkich woj. mazowieckiego, małopolskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Reklama

Ćwiczenie ma sprawdzić procedury współdziałania sił zbrojnych z układem pozamilitarnym przy neutralizacji zagrożeń terrorystycznych z wykorzystaniem statku powietrznego, jak również procedury ratowania zdrowia i życia ludzkiego w obszarze morskim i lądowym po katastrofie lotniczej.

Reklama

Epizody ćwiczenia rozegrają się na Bałtyku, w okolicach Krakowa, Zalewu Zegrzyńskiego, lotnisk w Świdwinie i Modlinie oraz w przestrzeni powietrznej.

Dowództwo Operacyjne zwróciło uwagę, że tym razem zostaną sprawdzone nowe rozwiązania mające zwiększyć efektywność funkcjonowania obrony powietrznej w czasie pokoju. Do systemu obrony powietrznej zostanie włączone lotnictwo aeroklubowe, którego zadaniem będzie patrolowanie rejonów ograniczeń lotów (ROL) oraz przekazywanie informacji o wykrytych zagrożeniach do właściwych podmiotów Sił Zbrojnych RP.

Jak zwykle zostanie uruchomiony system powszechnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach z powietrza.

Zadanie ostrzegania i alarmowania ludności należy do każdego szefa obrony cywilnej na administrowanym przez niego terenie. Na szczeblu wojewódzkim jest nim wojewoda, w powiecie starosta, w mieście prezydent lub burmistrz, natomiast w gminie wójt. Syreny alarmowe są częścią systemu wykrywania i alarmowania, powinny być włączane w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia. Ostatni trening systemu został przeprowadzony 1 sierpnia 2016 r.

Czerwcowe manewry to pierwsza tegoroczna edycja cyklicznych ćwiczeń Renegade; druga odbywa się jesienią.