Został nim dr Antoni Kolek. Obecnie zarząd PFN stanowią oprócz Kolka: Cezary Jurkiewicz jako przewodniczący oraz Maciej Świrski.

Reklama

Kim jest dr Kolek?

To absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, studiował także gospodarkę przestrzenną w EUROREG UW.
Specjalizuje się w zagadnieniach ubezpieczeń społecznych. W 2016 roku był Koordynatorem Przeglądu systemu emerytalnego - Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności. Posiada doświadczenie w zarządzaniu w administracji publicznej. Pełnił funkcję Dyrektora Gabinetu Prezesa ZUS realizując projekty kadrowe i restrukturyzacyjne.
Pracownik naukowy, realizujący działalność dydaktyczną. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i analiz. Jest autorem kilkunastu artykułów i opracowań poświęconych zagadnieniom ubezpieczeń społecznych, rynku pracy oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. Autor monografii: Rola Międzynarodowej Organizacji Pracy i Banku Światowego w kształtowaniu systemów emerytalnych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, Warszawa 2014, współautor publikacji metodologicznej pt. Metodologia badań nauk o polityce publicznej w obszarze zabezpieczenia społecznego, Warszawa 2016.

W piątek odbyło się posiedzenie Rady Fundacji "Polska Fundacja Narodowa".

Reklama

W przesłanym PAP komunikacie Rada podkreśliła, "znaczenie Fundacji dla propagowania i utrwalania pozytywnego wizerunku Polski zarówno w krajach Unii Europejskiej, państwach europejskich, nie należących do struktur UE, jak i innych krajach, z którymi Polska utrzymuje więzy handlowe i kulturalne".

Rada, jak zaznaczono, odnotowała, iż działania Fundacji docierają nie tylko do władz, ale przede wszystkim do obywateli.

Po zapoznaniu się z dokumentacją programu "Sprawiedliwość", w ramach którego realizowany jest projekt "Sądy" i projektami kolejnych działań statutowych, Rada Fundacji przyjęła postęp prac Zarządu oraz wyjaśnienia wskazujące na zgodność z prawem jego działań. Rada oczekuje na etap zagraniczny kampanii - czytamy w komunikacie rzecznika prasowego Polskiej Fundacji Narodowej Aleksandra Wierzejskiego.

Kampania Polskiej Fundacji Narodowej "Sprawiedliwe sądy", która - w zamyśle jej autorów - ma przybliżyć polskiej i zagranicznej opinii publicznej cele i szczegóły reformy wymiaru sprawiedliwości, od początku budzi kontrowersje. Posłowie PO złożyli wniosek o jej zbadanie przez CBA; Nowoczesna m.in. skierowała pismo do szefa PKW o kontrolę i sprawdzenie, czy nie dochodzi do złamania ustawy o partiach politycznych i finansowaniu partii politycznych przez Polską Fundację Narodową. PKW w poniedziałek poinformowała, że obecnie nie ma narzędzi do tego, by zbadać działalność tzw. kampanii billboardowej. Misją powołanej latem zeszłego roku Polskiej Fundacji Narodowej jest budowa pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą.