Na stronie internetowej resortu właśnie pojawił się kwestionariusz aplikacyjny dla chętnych do zostania jednym ze stu komisarzy - tylu bowiem ma ich być w myśl nowej ordynacji wyborczej obowiązującej od 31 stycznia. Zastąpią oni dotychczasowych 51 komisarzy-sędziów. - Każdy się może zgłosić. Nie jest wykluczone, że wśród aplikujących pojawią się sędziowie. Nie ograniczamy im w żaden sposób dostępu - słyszymy w MSWiA.

Reklama

Zgłoszenia drogą elektroniczną resort przyjmuje do 16 lutego. Tradycyjne, papierowe aplikacje mogą wpłynąć nieco później - do 21 lutego.

Ci, którzy się zakwalifikują, przejdą dodatkowo szkolenia organizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Terminy szkoleń wyznaczono na 24 i 25 lutego. Na końcu kandydaci zostaną przedstawieni Państwowej Komisji Wyborczej, która nie wyklucza, że jeszcze sama przesłucha kandydatów z wiedzy o prawie wyborczym.

Co chce wiedzieć MSWiA?

Kandydaci muszą wypełnić specjalny kwestionariusz. MSWiA chce znać m.in: wykształcenie przyszłych komisarzy, obecne i poprzednie miejsca pracy oraz to, czy dana osoba prowadzi działalność publiczną, gospodarczą czy społeczną.

Wymagania MSWiA

Jak informuje MSWiA, kandydaci na komisarzy wyborczych muszą spełniać następujące kryteria: posiadać wyższe wykształcenie prawnicze, obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych; dawać rękojmię należytego pełnienia funkcji komisarza wyborczego. Nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Nie mogą być też członkami partii politycznej, kandydatami w wyborach, pełnomocnikami wyborczymi, pełnomocnikami finansowymi, mężami zaufania, urzędnikami wyborczymi, członkami komisji wyborczej;

Kandydaci na komisarzy nie mogą prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z funkcją.