GIS podkreśla, że fala powodziowa niesie ze sobą zanieczyszczenia bakteryjne i chemiczne, które mogą być groźne dla zdrowia i życia. Sanepid akcentuje, że w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej potwierdzeniem, że woda jest bezpieczna do spożycia, jest przeprowadzenie badania jej jakości w laboratoriach. Ich lista dostępna jest na stronach wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Reklama

Sanepid wyjaśnia, że powinno się wykonać co najmniej badania parametrów: mikrobiologicznych (Escherichia coli, enterokoki, bakterie grupy coli) oraz fizykochemicznych (azotany, azotyny, chlorki, żelazo, mangan, barwa, mętność, pH, przewodność elektryczna, zapach, twardość, utlenialność, jon amonowy), które w razie potrzeby mogą zostać rozszerzone.

GIS podkreśla, że po ustąpieniu powodzi lub podtopienia woda w studniach i zbiornikach wodnych nie nadaje się do picia. W celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia należy bezwzględnie wszystkie studnie doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego, oczyścić je i wydezynfekować.

OCZYSZCZANIE I ODKAŻANIE STUDNI KOPANEJ

Po wybraniu wody ze studni trzeba oczyścić dno ze szlamu i wszelkich nieczystości, wybrać kilkudziesięciocentymetrową warstwę piasku i wypełnić je warstwą przemytego żwiru lub gruboziarnistego piasku grubości ok. 10 cm, oczyścić cembrowinę oraz zabetonować ubytki i szpary. Przed przystąpieniem do dezynfekcji należy zmierzyć za pomocą tyczki lub ciężarka na sznurku głębokość wody w studni. Na każdy metr głębokości wody należy odmierzyć odpowiednią ilość monochloroaminy lub ewentualnie wapna.

Aby prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję należy: do wiadra z wodą dodać dwie płaskie łyżeczki któregoś z wymienionych środków dezynfekcyjnych i wyszorować tym cembrowinę. Po ponownym napełnieniu studni wodą, trzeba rozmieszać w wiadrze z niewielką ilością wody, środek dezynfekcyjny, dopełnić wiadro wodą, zmieszać, po czym całą zawartość wlać do studni. Wodę w studni trzeba zamieszać tyczką lub przez nabieranie wiadrem czerpalnym i wlewanie z powrotem. Po 24 godzinach zalecane się wybierać wodę aż do zaniku zapachu chloru.

ODKAŻANIE STUDNI WIERCONYCH I ABISYŃSKICH

Reklama

Sanepid wskazuje, że w przypadku studni wierconej wymieszanie roztworu odkażającego nastręcza duże trudności. Dlatego w wyjątkowych wypadkach odkaża się je wprowadzając roztwór dezynfekcyjny za pomocą specjalnej pompy. Zazwyczaj w przypadku zanieczyszczenia studni dokładnie się ją przepłukuje przez długotrwałe pompowanie.

ODKAŻANIE WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI POMPY ABISYŃSKIEJ

Przeprowadza się w następujący sposób: 4 gramy wapna chlorowanego (1 czubata łyżeczka) albo 7 ml roztworu podchlorynu sodu (1,5 łyżeczki) rozpuścić w dwóch kubłach wody. Zdjąć kolumienkę studni, nalać do rury przygotowany roztwór, nałożyć kolumienkę i pompować aż do ukazania się wody w wylocie pompy; pozostawić 24 godziny, następnie pompować aż do zaniku zapachu chloru w wodzie.

GIS podkreśla, że po wykonaniu czyszczenia i odkażania studni, woda z niej powinna być zbadana przez najbliższą stację sanitarno–epidemiologiczną, która wyda orzeczenie, czy woda może być używana do picia i potrzeb gospodarczych.

ODKAŻANIE WODY

Sanepid podkreśla, że każdą niepewną wodę przeznaczoną do picia należy odkazić. Odkażanie można przeprowadzić różnymi środkami i sposobami. Najprostszym i dobrym sposobem odkażania wody jest jej gotowanie. Można również dezynfekować wodę za pomocą specjalnych preparatów i pastylek pod różnymi nazwami, przeprowadzając ten zabieg ściśle według przepisów załączonych do tych preparatów. Sanepid zaznacza, że odkażanie nie usuwa zanieczyszczeń chemicznych. GIS podnosi, że w przypadku dezynfekcji sieci i instalacji wodociągowych konieczne jest dotarcie - za pośrednictwem środków masowego przekazu, w tym do placówek oświatowych i w obiektów użyteczności publicznej - do wszystkich konsumentów wody, z informacją o tych działaniach.