Reklama

"Kontrole obowiązku rejestracji odbiorników rtv przeprowadzają uprawnieni pracownicy" – można przeczytać na oficjalnej stronie Poczty Polskiej. W praktyce: listonosz może nas poprosić o okazanie dowodu potwierdzającego uiszczenie opłaty abonamentowej.

Musi jednak pokazać upoważnienie do wykonywania "czynności kontrolnych", a na nasze żądanie – także dowód osobisty.

Jeżeli w mieszkaniu znajduje się niezarejestrowany odbiornik, na jego właściciela nałożona zostanie kara w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty, czyli 681 zł. W ubiegłym roku kontrolerzy ukarali 10 tys. osób, co przyniosło wpływy na poziomie 6,5 mln złotych.

Ale tu uwaga – Polacy nie mają obowiązku wpuszczenia kontrolera do mieszkania. Wówczas pracownik Poczty Polskiej stworzy odpowiedni protokół i przyjdzie w innym terminie.

Koszt obowiązkowego, miesięcznego abonamentu RTV to 7 zł za radio i 22,70 zł za radio i telewizor. Opłaty mogą być niższe, jeśli zdecydujemy się na zapłacenie z góry za kilka miesięcy. I tak na przykład:

abonament RTV - dwa miesiące - 44,05 zł (za samo radio - 13,60 zł)
abonament RTV - trzy miesiące - 65,35 zł (za samo radio - 20,15 zł)
abonament RTV - sześć miesięcy - 129,40 zł (za samo radio - 39,99 zł)
abonament RTV - rok - 245,15 zł (za samo radio - 75,60 zł)


Z opłat zwolnieni są abonenci, którzy ukończyli 75. rok życia i osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej. Opłat nie muszą także uiszczać kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi i osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 procent przeciętnego wynagrodzenia.