Do kiedy są ważne dowody książeczkowe?
Do 31 marca 2008 roku. Jednak od 1 stycznia dokumenty te nie będą uprawniały do przekraczania granic Polski, czyli posługiwania się nimi w strefie Schengen. Dowód jest ważny do końca marca niezależnie od tego, czy złożyliśmy wniosek o wymianę, czy też nie.

Czy urzędy wydłużają czas pracy w ostatnie dni grudnia?
Decyzja o tym zależy od władz poszczególnych miast. Większość urzędów nie robi wyjątków dla spóźnialskich i zarówno dziś, jak i w sylwestra, pracuje w normalnych godzinach urzędowania (informacja o godzinach przyjmowania wniosków podana jest na stronach internetowych poszczególnych miast). W Szczecinie na przykład, gdzie wniosków nie złożyło jeszcze 20 tys. osób, urzędnicy będą pracować zarówno w najbliższą sobotę, jak i niedzielę.

Czy po 1 stycznia 2008 będzie można złożyć wniosek o wymianę dowodu osobistego?
Tak i urzędnik taki wniosek przyjmie. Jednak nie ma pewności, czy taka osoba dostanie nowy dowód przed 31 marca, czyli przed upływem terminu ważności dowodu książeczkowego. Priorytetowo będą traktowane wnioski, które złożono w terminie. A w ostatnich dniach grudnia do urzędów znów wpłynęła ich lawina.

Czy za złożenie wniosku po terminie grozi kara?
Nie. Urzędnicy, którzy przyjmą wniosek złożony po terminie, nie mają prawa nakładać żadnych kar administracyjnych.

Jakie są konsekwencje braku nowego dowodu po 31 marca?
Dowód osobisty to dokument potrzebny w wielu codziennych sytuacjach. Bez niego nie można odebrać awizo na poczcie, nie można wziąć kredytu czy pożyczki, nie można sprzedać czy kupić mieszkania bądź samochodu. Poza tym za brak ważnego dowodu grozi nam grzywna lub miesiąc więzienia.

Kto może nas ukarać za brak nowego dowodu?
Sąd grodzki na wniosek policji. Jeśli policjanci podczas kontroli dokumentów stwierdzą, że nie wymieniliśmy dowodu, skierują do sądu grodzkiego wniosek o ukaranie. Komenda Główna Policji zapewnia jednak, że nie planuje żadnych zmasowanych akcji wymierzonych przeciwko obywatelom niemającym ważnego dowodu.