W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 istnieje konieczność skorzystania z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego. Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz. U. poz. 1372) utraci moc z końcem dnia 25 sierpnia 2020 r. Z uwagi na ogłoszenie w Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, konieczne jest wprowadzenie zakazów w ruchu lotniczym w odniesieniu do lotów międzynarodowych po powyższym terminie - napisano.

Reklama

Rozporządzenie ma obowiązywać do dnia 8 września 2020 r.

Na nowej liście, wśród 63 krajów, mają znaleźć się m. in. Hiszpania, Belgia, Albania, Malta i Monako.

Nie ma z kolei na niej m. in. Rosji i Serbii, do których zakaz lotów dotyczy do 25 sierpnia.

Jak wynika z rozporządzenia, zakaz lotów nie będzie obowiązywał, jeżeli dotyczyć to będzie samolotów wykonujących loty na zlecenie albo za zgodą premiera. Zakaz nie będzie dotyczył również lotów wojskowych.