Sędzia Styrna został w piątek wybrany nowym przewodniczącym KRS. Po zakończeniu posiedzenia spotkał się z dziennikarzami na krótkiej konferencji prasowej. Był pytany m.in. o kwestię zdalnych posiedzeń komisji KRS i wypłacanych w związku z nimi diet.

Reklama

Ta sprawa będzie przedmiotem dyskusji prezydium, na pewno nie zostanie zapomniana. Wyniki dyskusji prezydium zostaną przedstawione KRS. Będzie potrzeba przedyskutowania tej problematyki i być może uregulowania jej w taki sposób, żeby nie było żadnych podejrzeń co do motywów działania członków KRS i intencji, z jakimi występowali na tych komisjach - odpowiedział przewodniczący Styrna. Zapewnił, że wyniki ustaleń będą podane do publicznej wiadomości.

Styrna przyznał, że "temat ten zbulwersował wiele osób i trzeba go jak najszybciej wyjaśnić - nie będziemy tego odkładali".

Odwołanie Leszka Mazura

Przed dwoma tygodniami KRS odwołała w głosowaniu "z uwagi na utratę zaufania" przewodniczącego Rady Leszka Mazura oraz jej rzecznika prasowego sędziego Macieja Miterę. Ten drugi stracił też funkcję członka prezydium.

Wicerzecznik Rady sędzia Jarosław Dudzicz wyjaśniał dwa tygodnie temu, że utrata zaufania wynikała m.in. "z ujawnienia mediom protokołów posiedzeń komisji KRS, które nie stanowiły informacji publicznej, bez skonsultowania tego działania z pozostałymi członkami prezydium KRS oraz z przewodniczącymi właściwych komisji.

Zdalne posiedzenia

Reklama

Artykuły, w których powoływano się na protokoły z posiedzeń komisji KRS, publikował m.in. "Dziennik Gazeta Prawna". "DGP" donosił też, że KRS wyznaczała posiedzenia komisji w dniach, w których nie odbywały się posiedzenia Rady. Podawano, że miało to na celu uzyskiwanie większych diet przez członków Rady.

Po decyzji KRS o odwołaniu Mazura I prezes SN Małgorzata Manowska, do której zgodnie z przepisami należała decyzja o zwołaniu kolejnego posiedzenia, zwróciła się do biura prawnego SN o opinię prawną w związku z sytuacją w Radzie. Z uzyskanej opinii wynikało, że czynności zmierzające do odwołania przewodniczącego były niezgodne z prawem. W ubiegłym tygodniu sędzia Mazur złożył jednak rezygnację z funkcji szefa Rady. W związku z tym I prezes SN mogła zwołać na piątek posiedzenie KRS w celu wyboru nowego szefa Rady.

Uważam, że nie było podstaw prawnych do odwołania przewodniczącego Mazura. Należy tylko wyrazić wdzięczność sędziemu Mazurowi, że zachował się w taki sposób, że zachował twarz KRS i tylko i wyłącznie jego decyzja pozwoliła, że Rada może normalnie procedować - powiedział dziennikarzom nowy przewodniczący KRS.

Prawidłowość odwołania sędziego Mitery

Sędzia Styrna odnosząc się do pytania o prawidłowość odwołania sędziego Mitery z prezydium Rady zapewnił zaś, że "sprawa będzie wyjaśniana". - Po moim wyborze odbyliśmy wstępne posiedzenie prezydium i było to przedmiotem dyskusji, ustaliliśmy, że przeprowadzimy analizę prawną, będę też prowadził konsultacje z tymi członkami Rady, którzy zgłosili taki wniosek, jak również konsultacje z sędzią Miterą - odpowiedział Styrna.

Dodał, że sędzia Mitera był obecny podczas piątkowego posiedzenia prezydium, a decyzje w sprawie składu prezydium powinny zapaść na kolejnym posiedzeniu KRS.