W dokumencie polski RPO zwraca się do komisarza o rozważenie skorzystania z uprawnień, jakimi dysponuje Komisja Europejska, by doprowadzić do zgodności prawa polskiego z przepisami trzech wskazanych dyrektyw.

Reklama

Chodzi m.in. o zapewnienie osobie zatrzymanej, jeszcze przed jej przesłuchaniem, pomocy adwokata. Inny wątek to konieczność zachowania poufności kontaktów podejrzanego lub oskarżonego z adwokatem.

"Wobec braku możliwości podjęcia kroków prawnych w kraju"

Adam Bodnar zaznacza, że składa skargę "wobec braku możliwości podjęcia kroków prawnych w kraju" i "braku niezależnego Trybunału Konstytucyjnego", który mógłby te zaniechania stwierdzić.

- Zmuszony zostałem skierować do Pana Komisarza niniejsze pismo - napisał do Didiera Reyndersa Rzecznik Praw Obywatelskich, podkreślając, że wielokrotnie zwracał się ws. realizacji trzech dyrektyw PE do polskich władz, był jednak zbywany.