Za zmianą głosowało 17 radnych (głównie z PiS, ale też były marszałek Sławomir Sosnowski z PSL), przeciwko było czworo radnych (w tym Bożena Lisowska i Krzysztof Gałan z KO, ale też wiceprzewodniczący sejmiku Mieczysław Ryba i Leszek Kowalczyk z PiS). Dziesięć osób wstrzymało się od głosu.

Reklama

W zmienionym stanowisku radni wykreślili odniesienia do LGBT. Usunęli m.in. zapis dotyczący "standardów Światowej Organizacji Zdrowia" oraz "funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach (tzw. 'latarników')".

"Sejmik Województwa Lubelskiego wyraża sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań naruszających podstawowe prawa i wolności gwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, kwestionujących wartości chronione w polskiej Konstytucji, a także ingerujących w autonomię wspólnot religijnych” - brzmi aktualna wersja stanowiska.

Bez "LGBT", ale z wartościami chrześcijańskimi

Radni zadeklarowali poparcie dla "wszelkich postaw dążących do poszukiwania prawdy, przejawiających troskę o rozwój moralny młodego pokolenia, instytucję rodziny oraz szkoły opartych o wartości chrześcijańskie". "Dostrzegamy szczególną potrzebę ochrony szkoły i rodziny oraz prawo każdego człowieka do samostanowienia. Jednocześnie wspieramy prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami" - dodano.

Na koniec stanowiska radni zadeklarowali, że "w realizacji swoich publicznych zadań będą wierni tradycji narodowej i państwowej, mając w pamięci tysiącletnią tradycję chrześcijaństwa w Polsce oraz wielowiekowe przywiązanie Polaków do Wolności”.

Wynik głosowania marszałek województwa Jarosław Stawiarski nazwał "wzniesieniem się ponad podziałami" i podziękował radnym za zmianę stanowiska. - Pamiętajmy, że to jest debata publiczna i na tej sali możemy mówić wszystko, rozmaite stanowiska przedstawiać i te stanowiska to nie wyraz prawa, ale naszej opinii, do której mamy prawo - powiedział marszałek.

Reklama

"Błędna interpretacja"

Powody zmiany treści stanowiska radny PiS Marek Wojciechowski tłumaczył błędną interpretację poprzedniej uchwały. "W sferze publicznej zaistniała błędna interpretacja Stanowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego z 25 kwietnia 2019 r. wskazująca na inne cele i wartości niż te, które w rzeczywistości przyświecały Sejmikowi" - powiedział radny.

Wojciechowski podkreślił, że celem pierwotnego stanowiska "nie było naruszenie praw i wolności żadnych osób ani ich dyskryminacja". - Sejmik kierował się poczuciem odpowiedzialności za wszystkich mieszkańców województwa oraz potrzebą wzmocnienia i ochrony instytucji rodziny, jako podstawowej wspólnoty społecznej, która stanowi optymalne środowisko rozwoju człowieka – powiedział. Dodał, że celem zmiany jest "jednoznaczna i właściwa interpretacja".

Radni otrzymali zmodyfikowaną wersję stanowiska w dniu głosowania. Skrytykował to radny KO Krzysztof Komorski. - Forma konsultacji, jaką państwo przyjęli, jest dla nas nie do zaakceptowania. Nie zgadzamy się z uzasadnieniem, dlatego nie możemy zagłosować za tą zmianą. Ona nie rozwiązuje problemu i naraża nas na większe problemy - powiedział Komorski.

Pismo wiceministra i list Komisji Europejskiej

Poniedziałkowe głosowanie było reakcją na pismo wiceministra funduszy i polityki regionalnej Waldemara Budy, który we wrześniu wysłał do samorządów pismo. Poprosił w nim o "weryfikację legislacji" i usunięcie elementów, które mogą dyskryminować lub być "źle odbierane".

Jeszcze przed pismem wiceministra Komisja Europejska wystosowała list do władz pięciu polskich regionów, które przyjęły uchwały sprzeciwiające się "ideologii LGBT", podkreślając wagę odpowiedzi na wezwanie "do usunięcia uchybienia". KE dała tym województwom czas na odpowiedź do połowy września, zawieszając jednocześnie rozmowy z nimi na temat wypłat środków z programu REACT-EU.

Próbę uchylenia uchwały w sejmiku woj. lubelskiego radni m.in. Koalicji Obywatelskiej, Stowarzyszenia Polska 2050 oraz Lewicy podjęli już 27 sierpnia. Radni opozycji wnioskowali wtedy o uchylenie poprzedniej uchwały. Stanowiska bronili jednak radni PiS i marszałek Stawiarski. Wówczas sejmik podtrzymał kontrowersyjną uchwałę. Za jej uchyleniem głosowało 14 radnych, przeciw – 17.

Uchwały przeciwko "ideologii LGBT" podjęło w 2019 r. kilkadziesiąt samorządów różnego szczebla, m.in. sejmiki województw: małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, z kolei sejmik woj. łódzkiego przyjął Samorządową Karta Praw Rodzin. W sejmiku woj. lubelskiego stanowisko "w sprawie wprowadzania ideologii LGBT do wspólnot samorządowych" wnieśli pod obrady radni PiS. Za stanowiskiem głosowała też część radnych opozycji. Stanowisko wyraża "sprzeciw wobec pojawiających się sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT". Radni zadeklarowali w nim m.in. obronę "naszej szkoły i rodziny" przed "rozprzestrzeniającą się ideologią sprzeczną z chrześcijańskimi wartościami", brak zgody na wprowadzanie do szkół wychowania seksualnego w myśl standardów Światowej Organizacji Zdrowia oraz "instalowanie funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach (tzw. 'latarników')"