Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która przywraca odebrane nauczycielom w 2008 r. prawo do wcześniejszej emerytury.

Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli. Jakie zasady?

Z wcześniejszych emerytur będą mogli skorzystać nauczyciele, którzy po rozwiązaniu - co istotne - na swój wniosek stosunku pracy spełnią łącznie następujące warunki:

Reklama
  • rozpoczęli przed dniem 1 stycznia 1999 r. faktyczne wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego,
  • mają okres składkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego w okresie faktycznego wykonywania pracy na tych stanowiskach, z wyjątkiem nauczyciela szkoły za granicą, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
  • nie przysługuje im prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek,
  • wysokość emerytury obliczonej nie jest niższa niż kwota najniższej emerytury.

Wielki powrót wcześniejszych emerytur

Nowelizacja przywraca, odebrane nauczycielom w 2008 r., prawo do wcześniejszej emerytury.

W znowelizowanych przepisach powraca znana w przeszłości emerytura bez względu na wiek. Jak uzasadniano w Projekcie ustawy chodzi o zapewnienie prawa do emerytury na szczególnych zasadach osobom, które zaczęły pracę w zawodzie jeszcze przed 1999 r., a więc przed reformą emerytalną. Jednocześnie ma to być panaceum na nadchodzący niż demograficzny – powiedział dla dziennika.pl dr Patryk Kuzior, adiunkt w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Wcześniejsza emerytura w oświatowej praktyce

Jeśli przechodzący na tę emeryturę nauczyciel jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, środki zgromadzone w tym funduszu będą przekazywane w jednej transzy na jego subkonto, o którym mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowela zakłada, że podstawę obliczenia emerytury, będzie stanowiła kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem:

  • waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata tej emerytury, oraz
  • zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz
  • kwot środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.
Reklama

Wraca wcześniejsza emerytura. Ale jest też zła wiadomość

Wysokość tej emerytury będzie ustalana zgodnie z przepisami Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Szczegółowa analiza dodanych przepisów potwierdza jednak znane powiedzenie o tym, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. O ile bowiem, podobnie jak wcześniej, wymaga się 30 lat okresów składkowych i 20 lat pracy w zawodzie, to już zasady obliczania emerytury nie są tak korzystne jak w przeszłości. Obecnie wcześniejsza emerytura będzie pochodną kwoty zgromadzonych składek, więc przed podjęciem decyzji o odejściu z pracy warto policzyć, jakiego świadczenia można się spodziewać. Nauczyciele powinni też uwzględnić, że po przejściu na wcześniejszą emeryturę powrót do szkoły, by dorobić do świadczenia z ZUS możliwy będzie tylko na pół etatu, ponieważ aby móc pracować w wyższym wymiarze bez zawieszenia prawa do emerytury konieczna będzie zgoda kuratora – zauważa dr Patryk Kuzior.

Zawieszenie świadczenia: W jakich okolicznościach?

Prawo do wcześniejszej emerytury będzie ulegało zmniejszeniu bądź zawieszeniu na zasadach ogólnych, przewidzianych w Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, ponadto będzie ulegało zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu w przypadku podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela lub innego pracownika pedagogicznego w przedszkolu, szkole lub innej jednostce organizacyjnej w łącznym wymiarze wyższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć lub bez zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

To rozwiązanie wzmacnia rolę kuratorów

Przywrócenie prawa do emerytury bez względu na wiek to rozwiązanie wzmacniające rolę kuratorów.

Nauczyciel, który skorzysta z nowej nauczycielskiej wcześniejszej emerytury będzie mógł się zatrudnić w szkole, ale wyłącznie wówczas, jeżeli zgodę na to zatrudnienie wyda kurator, stosownie do regulacji nowego przepisu art. 10 ust. 10a Karty nauczyciela. W ten sposób kuratorowi przyznane zostanie narzędzie dające możliwość bezpośredniego wpływania na decyzje kadrowe dyrektorów, a więc podmiotów, którym Prawo oświatowe przyznawało do tej pory samodzielne prawo kreowania polityki kadrowej – zauważa Michał Łyszczarz, ekspert prawa oświatowego i samorządu terytorialnego.