Indywidualny Plan Opieki Medycznej został wprowadzony już w 2021 roku. Miał on na celu pomoc osobom z przewlekłymi schorzeniami leczonych w przychodniach POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej). IPOM nazywany jest również opieką koordynowaną.

Reklama

Ważne zmiany w przychodniach. Czego dotyczą?

Opieka koordynowana polega na współpracy lekarza POZ z lekarzami specjalistami, dietetykiem oraz pielęgniarką. Zadaniem IPOM jest profilaktyka, diagnozowanie i leczenie, a także edukacja pacjenta. Ta ostatnia dotyczy schorzeń z zakresu endokrynologii, pulmonologii, diabetologii i kardiologii. Pracownicy przychodni w ramach Indywidualnego Planu Opieki Medycznej pomagają także pacjentom w kwestiach takich, jak przypominanie im o badaniach czy umawianie dla nich wizyt u specjalistów.

Reklama

W ramach opieki koordynowanej pacjenci mają również ułatwiony dostęp do szeregu badań diagnostycznych takich jak np.: badania z dziedziny kardiologii (EKG wysiłkowe, Holter EKG, echo serca), badania z zakresu diagnostyki czynnościowej (spirometria) czy też wybrane badania obrazowe.

Obecnie w Polsce opieka koordynowana obejmuje 8,5 miliona pacjentów i jest ona prowadzona już w 1450 przychodniach POZ. Ten rodzaj opieki przynosi wiele korzyści pacjentom. To właśnie wprowadzenie IPOM w przychodniach było impulsem do nowelizacji wyżej wspomnianego rozporządzenia.

Zmiany w dokumentacji medycznej. Nowy obowiązek od sierpnia 2023

1 sierpnia w Dzienniku Ustaw pojawiła się nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmian w dokumentacji medycznej w przychodniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Obowiązują one od 2 sierpnia 2023.

Zmiany te mają na celu wprowadzenie systemu teleinformatycznego. Jeszcze do 31 grudnia 2023 roku będzie możliwe prowadzenie dokumentacji papierowej, jednak docelowo wszystkie informacje na temat procesu leczenia pacjenta mają być w formie elektronicznej. Zaś sam pacjent będzie mógł śledzić swój plan leczenia na swoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Warto również zaznaczyć, że dane te będą wprowadzane przez lekarzy i pielęgniarki, a nie przez sekretarki medyczne.

Dokumentacja zostanie rozszerzona między innymi o:

  • informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta a także procesu jego leczenia i diagnostyki
  • informacje o udzielonych, a także planowanych świadczeniach zdrowotnych w tym również badaniach diagnostycznych
  • informacje o wszystkich wizytach kontrolnych i zleconych lekach.

Kogo dotyczą nowe przepisy?

Wprowadzone na początku sierpnia zmiany obejmują pacjentów, którzy są leczeni w ramach opieki koordynowanej. Czyli są to pacjenci:

  • przewlekle chorzy
  • leczeni w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.

Natomiast jeżeli chodzi o przychodnie POZ to nowelizacja dotyczy wyłącznie przychodni, które wprowadziły u siebie ten model leczenia.