W ramach oferty NFZ ubezpieczeni mogą skorzystać z opcji ambulatoryjnego leczenia uzdrowiskowego. Okres tego typu leczenia wynosi od 6 do 18 dni. Co ważne, taka opcja daje kuracjuszom wybór, jeżeli chodzi o czas trwania terapii. Pacjenci mają również możliwość wskazania preferowanego sanatorium, do którego chcieliby się udać na leczenie.

Reklama

Leczenie ambulatoryjne w sanatorium: jakie warunki?

Aby móc zaplanować leczenie ambulatoryjne, istotnym wymogiem jest wybór sanatorium posiadającego umowę z NFZ. Obecny wykaz takich placówek jest dostępny na stronie internetowej lub w lokalnych oddziałach NFZ. W bieżącym roku na liście dostępnych uzdrowisk znajdują się różne ośrodki, w tym miejsca najbardziej popularne, takie jak: Ciechocinek, Kołobrzeg, Uniejów, Jelenia Góra, Inowrocław oraz Krynica-Zdrój.

Podczas wyboru tego rodzaju terapii, pacjent zobligowany jest do samodzielnego pokrycia kosztów podróży oraz zakwaterowania i wyżywienia. W ramach tej opcji NFZ gwarantuje jedynie wizyty lekarskie w przychodni oraz sesje fizjoterapeutyczne. Warunkiem jest przeprowadzenie co najmniej trzech zabiegów każdego dnia, z czego przynajmniej jeden musi opierać się na zastosowaniu naturalnych materiałów leczniczych, takich jak na przykład borowina.

Reklama

Kto kieruje na leczenie ambulatoryjne w sanatorium?

Każdy lekarz objęty umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej lub działa w placówce posiadającej takową umowę, może skierować pacjenta na leczenie uzdrowiskowe finansowane przez NFZ. W takim skierowaniu powinny zostać uwzględnione zarówno wskazania, które przemawiają za taką terapią, jak i ewentualne przeciwwskazania. Należy pamiętać, że istnieją przypadki, w których leczenie uzdrowiskowe może nie być korzystne ze względu na aktualny stan zdrowia pacjenta, co może w rzeczywistości bardziej zaszkodzić, zamiast pomóc.

Aby móc zaplanować leczenie ambulatoryjne musisz wybrać sanatorium, które posiada umowę z NFZ / Shutterstock

Leczenie ambulatoryjne w sanatorium: jak skorzystać?

Skierowanie na leczenie ambulatoryjne należy otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Wraz z otrzymanym skierowaniem, pacjent powinien dostarczyć do oddziału NFZ formularz zawierający informacje dotyczące lokalizacji uzdrowiska, dat leczenia oraz liczby dni przeznaczonych na zabiegi. Szablon takiego formularza jest dostępny na platformie internetowej NFZ. Dodatkowo kuracjusz musi uzgodnić termin rozpoczęcia leczenia z uzdrowiskiem, do którego otrzymał skierowanie. Musi odbyć się to najpóźniej na 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia leczenia.

Jak często można korzystać z leczenia uzdrowiskowego?

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest dostępne po upływie co najmniej 12 miesięcy od zakończenia wcześniejszej terapii w sanatorium. Od 1 lipca 2023 roku lekarze wystawiają tylko e-skierowania, dlatego nie trzeba już składać dokumentów w swoim oddziale wojewódzkim NFZ. E-skierowanie jest przesyłane automatycznie. Jednakże, w wyjątkowych przypadkach, lekarz może decydować się na wystawienie skierowania w formie papierowej, np. gdy pacjent jest kierowany na leczenie uzdrowiskowe poza granicami kraju lub gdy lekarz nie ma dostępu do internetu i nie może wystawić e-skierowania w formie elektronicznej.