Czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

Renta rodzinna to świadczenie pieniężne, które przysługuje dzieciom po zmarłym rodzicu. Mogą ją otrzymać dzieci do ukończenia 16. lub 25. roku życia. Wszystko zależy od tego, czy osoba, której przyznana jest renta, kontynuuje naukę. Bowiem, aby otrzymać rentę rodzinną do ukończenia 25 lat, wymagane jest kontynuowanie nauki w szkole lub na studiach do tego wieku.

Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której dziecko stało się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub też w przypadku kontynuowania nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat. Wówczas renta rodzinna po zmarłym rodzicu jest przyznawana bez względu na wiek dziecka.

Reklama

Wysokość renty rodzinnej

Renta rodzinna wynosi:

  • 85 proc. świadczenia zmarłego - w przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba
  • 90 proc. tego świadczenia, jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są 2 osoby
  • 95 proc. świadczenia zmarłego, gdy do renty rodzinnej uprawnione są minimum 3 osoby.

Przy czym wysokość renty rodzinnej nie może być niższa niż minimalna emerytura w danym roku, czyli 1588,44 zł w 2023 roku.

Limity przychodu w przypadku renty rodzinnej

Otrzymując rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, student może osiągać dodatkowy przychód. Są jednak limity dochodu. Przekroczenie jednego z dwóch progów dochodowych spowoduje albo zmniejszenie wysokości renty rodzinnej, albo też zupełnie zawieszenie jej wypłaty.

  • wysokość renty zostanie zmniejszona, gdy student osiągnie przychód wynoszący co najmniej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie on wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia.
  • wypłata renty zostanie całkowicie zawieszona, gdy zarobki przekroczą wysokość 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Termin złożenia wniosków o przyznanie renty rodzinnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że 30 września mija termin złożenia wniosku o przyznanie renty rodzinnej dla osoby uczącej się. Dotyczy on uczniów szkół ponadpodstawowych. Muszą oni pamiętać o złożeniu wniosku potwierdzającego, że nadal się uczą. Spóźnienie się ze złożeniem wniosku, na przykład złożenie wniosku w październiku, będzie skutkowało utratą renty rodzinnej za wrzesień.

Tegoroczni maturzyści, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok studiów, powinni złożyć wniosek o kontynuację wypłaty renty rodzinnej dołączając do niego zaświadczenie z uczelni potwierdzające przyjęcie na studia do 30 września 2023. Następnie do końca października "świeżo upieczeni" studenci będą musieli dostarczyć do ZUS zaświadczenie z dziekanatu uczelni o rozpoczęciu przez nich studiów. Nieco inaczej wygląda sytuacja studentów, którzy kontynuują naukę. Oni bowiem mają czas na złożenie wniosku i zaświadczenia o dalszym uczeniu się do końca października.

Reklama

Wprzypadku przerwania nauki ważne jest, aby uczeń lub student otrzymujący rentę rodzinną poinformował o tym fakcie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Bowiem ZUS co jakiś czas kontroluje, czy rzeczywiście edukacja jest kontynuowana. Jeśli renta rodzinna zostanie wypłacona osobie, która utraciła do niej prawa, będzie musiała ją zwrócić razem z odsetkami.