Jakie czynniki mają wpływ na wysokość emerytury?

Istnieje kilka czynników mających wpływ na wysokość naszej przyszłej emerytury. Należą do nich:

  • wiek przejścia na emeryturę i staż pracy (co do zasady – im później przejdziemy na emeryturę, tym nasze świadczenie powinno być wyższe),
  • kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zapisanych na naszym koncie w ZUS (jest ona uzależniona od wysokości naszych zarobków; waloryzacja oznacza, że wielkość tej kwoty jest dostosowywana do realiów rynkowych, w tym do wysokości inflacji; mechanizm waloryzacji składek przeprowadzany jest przez ZUS raz w roku);
  • kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego (dotyczy to tylko osób, które rozpoczęły pracę przez 1 stycznia 1999 r.; kapitał początkowy to odtworzone składki sprzed tego terminu – również poddane mechanizmowi waloryzacji);
  • wielkość środków zgromadzonych na naszym subkoncie (subkonto posiada każda osoba ubezpieczona w ZUS urodzona po 31 grudnia 1968 r. oraz osoby urodzone wcześniej, które miały zawarte umowy z Otwartym Funduszem Emerytalnym (OFE); środki te również są waloryzowane);
  • tzw. średni dalszy czas trwania życia dla kobiet i mężczyzn; jest to przeciętny okres, jaki statystycznie powinien upłynąć od ustalenia prawa do świadczenia emerytalnego dla danej osoby do dnia jej śmierci; wartość ta określana jest na podstawie danych gromadzonych przez GUS; aktualizację tablic dalszego oczekiwanego trwania życia GUS publikuje co roku pod koniec marca.
Reklama

Emerytura za najniższą krajową: ile może wynosić takie świadczenie?

Niestety, jeśli chodzi o wysokość naszych przyszłych emerytur nie ma zbyt wielu dobrych wiadomości. Powody do zmartwień powinni mieć zwłaszcza ci, którzy przez całe swoje życie lub przez znaczną jego część zarabiali najniższą krajową. Widać to chociażby w symulacji dotyczącej tego, jakie świadczenie otrzyma osoba przechodząca na emeryturę po 30 latach pracy za minimalne wynagrodzenie. W takim przypadku nasza emerytura może wynieść niewiele więcej niż minimalna wysokość emerytury. Od 1 marca 2023 r. jest to 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł netto (od emerytur potrącany jest podatek dochodowy oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne).

Jak obliczyć wysokość swojej przyszłej emerytury? Kalkulator emerytalny ZUS

Na swoim koncie PUE ZUS każdy ubezpieczony może samodzielnie sprawdzić, jaka będzie wysokość jego przyszłej emerytury – w zależności od momentu, w którym na nią przejdzie. Uruchomiony niedawno nowy kalkulator emerytalny ZUS pozwala na wykonanie obliczeń również osobom sprawdzającym, jakie świadczenie otrzymają przechodząc na emeryturę w bieżącym roku.

To duża zmiana, ponieważ do niedawna kalkulator emerytalny "Emerytura na nowych zasadach” dostępny na PUE ZUS pozwalał wyliczyć prognozowaną wysokość świadczenia wyłącznie na kolejne lata. Obecnie z tej starszej wersji kalkulatora również można korzystać. Dostępna jest na stronie internetowej ZUS-u.