Wyjazd do sanatorium to dobra okazja do zadbania o swoje zdrowie. Nic dziwnego, że wielu Polaków korzysta z oferty sanatoriów zarówno prywatnie, jak i na NFZ. W przypadku pobytu w sanatorium w ramach NFZ kuracjusz płaci wyłącznie za wyżywienie i zakwaterowanie. Są jednak przypadki, w których nawet te świadczenia pokrywa Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wszystko za sprawą tzw. prewencji rentowej.

Reklama

Wyjazd do sanatorium a prewencja rentowa

Prewencja rentowa to działania podejmowane przez ZUS, które mają na celu poprawę zdrowia osób ubezpieczonych, by uzyskały one zdolność do pracy. Prewencja rentowa dotyczy osób, które od dłuższego czasu pobierają świadczenia takie jak zasiłek chorobowy czy świadczenie rehabilitacyjne.

ZUS nie tylko opłaca rehabilitację leczniczą, pokrywa koszty noclegu, wyżywienia i zabiegów, ale także przejazdu z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego - najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

Reklama

Komu przysługuje darmowe sanatorium?

Z bezpłatnego wyjazdu do sanatorium mogą skorzystać osoby ubezpieczone, które są zagrożone utratą zdolności do pracy. Celem wyjazdu do sanatorium jest w takim przypadku przywrócenie możliwości wykonywania zatrudnienia.

Jak informuje na swojej stronie ZUS, by móc skorzystać z darmowego pobytu w sanatorium kuracjusz powinien być ubezpieczony w ZUS, pobierać zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub otrzymywać rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Z wyjazdu do sanatorium w ramach prewencji rentowej można także skorzystać, gdy podczas kontroli zwolnienia lekarskiego lekarz orzecznik ZUS stwierdzi, że osoba powinna poddać się rehabilitacji w ramach prewencji rentowej lub gdy stara się ona o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Ile się czeka na sanatorium z prewencji rentowej ZUS?

Gdy lekarz orzecznik wyda orzeczenie o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji na zawiadomienie o skierowaniu czeka się od 7 do 15 tygodni. Rehabilitacja trwa zazwyczaj 24 dni. Jeśli kuracjusz jest osobą pracującą na czas pobytu w sanatorium lekarz wystawia zwolnienie.

Lista sanatoriów z ZUS. Miejsce pobytu zależy głównie od schorzenia

Wybór sanatorium zależy w dużej mierze od schorzenia i potrzeb pacjenta. Choroby i kontuzje związane z narządem ruchu leczone są m.in. w Gdańsku, Ustroniu, Aleksandrowie Kujawskim i Gdańsku, a związane z układem oddechowym – m.in. w Krynicy Morskiej. Z kolei pacjenci z problemami układu krążenia mogą zostać skierowani do Ciechocinka lub Kamienia Pomorskiego.