Nowości w wystawianiu recept

W sierpniu prezydent podpisał tzw. dużą nowelizację ustawy refundacyjnej. Dokument ten zawiera długą listę zmian. Wprowadza m.in. nowe zasady umieszczania medykamentów na liście leków refundowanych oraz nowe zasady realizowania przez apteki dyżurów. Zawiera także zmiany w wystawianiu recept. Większość tych nowych przepisów wchodzi w życie 1 listopada. Warto się z nimi zapoznać.

Nowe zasady adnotacji "NZ" na recepcie

Reklama

Adnotacja "nie zmieniać" (adnotacja "NZ") umieszczona na recepcie to znak dla osoby wydającej lek, że nie może wydać zamiennika czy np. leku w innej postaci. Zmiany w receptach wchodzące w życie 1 listopada zakładają, że lekarze będą mogli użyć "NZ" tylko pod warunkiem "uzasadnionych wskazań medycznych lub występujących przy zastosowaniu tego produktu leczniczego udokumentowanych działań niepożądanych". Dodatkowo ustawa przewiduje, że będą musieli to szczegółowo uzasadnić w dokumentacji medycznej.

Reklama

Co więcej, nawet po umieszczeniu na recepcie "NZ" przez lekarza, na żądanie lub za zgodą pacjenta dopuszczalne będzie wydanie mu innego leku. W ustawie czytamy, że będzie to możliwe "jeżeli całkowita ilość substancji czynnej albo substancji czynnych, zawartych w wydawanym produkcie leczniczym odpowiada całkowitej ilości substancji czynnej albo substancji czynnych zawartych w przepisanym na recepcie produkcie leczniczym, a produkty te posiadają również te same wskazania i tę samą drogę podania”.

Druga okoliczność dotyczy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (są to np. preparaty do żywienia niemowląt) oraz wyrobów medycznych. W odniesieniu do środków spożywczych zamiana będzie możliwa w przypadku produktu mającego "ten sam albo zbliżony skład, zastosowanie lub sposób przygotowania”. Wyrób medyczny będzie można zamienić na inny, jeśli zamiennik będzie miał "takie samo przewidziane zastosowanie oraz właściwości”.

Recepty na psychotropy i środki odurzające tylko w wersji elektronicznej

Kolejna zmiana w wystawianiu recept wchodząca w życie od 1 listopada, zapisana w nowelizacji ustawy refundacyjnej, dotyczy tzw. recept Rpw. Chodzi o recepty wystawiane na leki zwierające substancje psychotropowe lub środku odurzające.Nowe ograniczenia dotyczyć też mają leków, które nie mają wprawdzie kategorii dostępności Rpw, ale również zawierają substancje psychotropowe lub środki odurzającenależące do grupy II-N, III-P albo IV-P. Nowelizacja ustawy refundacyjnej przewiduje, że od 1 listopada na te preparaty będzie można wystawiać tylko recepty elektroniczne (e-recepty).

Szczegóły tego rozwiązania znaleźć się mają w rozporządzeniu przygotowywanym przez Ministerstwo Zdrowia. Warto wspomnieć, że 2 sierpnia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadzające poważne obostrzenia w wypisywaniu recept elektronicznych na psychotropy lub środki odurzające. W efekcie część lekarzy zaczęła sygnalizować duże problemy w wypisywaniu takich recept (np. lekarze z hospicjów). Zasady czasowo złagodzono, ale od 1 listopada powrócą w pełnej formie.

Zmiany w recepcie rocznej: ograniczenia już weszły w życie

Podczas prac nad nowymi przepisami Ministerstwo Zdrowia proponowało wycofanie z obiegu tzw. recept rocznych, czyli recept z 365-dniowym terminem realizacji. Ostatecznie pozostały w systemie, zmieniono jednak zasady wydawania przez apteki leków, które są na nich wypisane. Do tej pory pacjent posiadający receptę z terminem ważności 365 dni mógł jednorazowo otrzymać leki na maksymalnie 180 dni stosowania. Ten okres skrócono do 120 dni. Zmiany w recepcie rocznej już obowiązują - weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy refundacyjnej, "z mocą od dnia 18 sierpnia 2023 r.”.

Docelowo ilość leku wydawanego na ten okres ma być obliczana automatycznie przez system teleinformatyczny. Ten akurat zapis wchodzi jednak w życie dopiero z dniem 1 marca 2024 r. Najprawdopodobniej do tego czasu zajmować się tym będą apteki. Kiedy pacjenci będą mogli wykupić kolejne porcje leku zapisane na recepcie rocznej? Nowe przepisy zakładają, że będą one wydawane po upływie 3/4 okresu, na który zrealizowali już receptę (czyli jeśli wykupili leki na 120 dni, to po upływie 90 dni).