Zamiany w Kodeksie karnym. Kary za najcięższe przestępstwa

Zlikwidowana zostałakara 25 lat pozbawienia wolności. Podniesiono ją do 30 lat. Wymiar kar będzie teraz bardziej elastyczny. Sąd będzie mógł wymierzyć karę od miesiąca do 30 lat pozbawienia wolności.

Wprowadzono karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwość warunkowego zwolnienia. Sąd będzie mógł ją wymierzyć w kilku przypadkach. Bezwzględne dożywocie grozi:

Reklama
  • za czyn popełniony po wcześniejszym prawomocnym skazaniu na dożywocie albo na co najmniej 20 lat pozbawienia wolności
  • jeśli charakter i okoliczności czynu oraz postępowanie i charakter sprawcy wskazują, iż jego pozostawanie na wolności spowoduje trwałe niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, wolności lub wolności seksualnej innych osób

Przedawnienie zbrodni zabójstwa następuje dopiero po 40 latach, a nie jak dotychczas po 30 latach. Warunkowe zwolnienie skazani na dożywocie będą mogli otrzymać dopiero po 30 latach, zamiast po 25.

Wyższy wymiar kar za przestępstwa seksualne

Podwyższono kary za takie ciężkie przestępstwa jak:

  • gwałt ze szczególnym okrucieństwem - od 5 do 30 lat więzienia lub dożywocie (dotąd do 15 lat)
  • gwałt z następstwem w postaci śmierci ofiary - od 8 do 30 lat więzienia lub dożywocie (dotąd do12 lat)
  • zgwałcenie dziecka – od 5 do 30 lat więzienia lub dożywocie (dotąd od 3 do 15)
  • gwałt na kobiecie ciężarnej, gwałt z bronią w ręku oraz gwałt z nagrywaniem przebiegu czynu – od 3 do 12 lat więzienia (dotąd od 2 do 12 lat)

Wyższe kary za inne przestępstwa

Podwyższono również kary za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, rozbój czy łapówkarstwo. Za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi teraz 20 lat więźnia, zamiast 15 lat. Za rozbój zwiększono karę do 15 lat więzienia, z wcześniejszych 12. Za rozbój z użyciem broni do 20 lat.

Za przyjęcie korzyści majątkowej ponad 200 tys. zł grozi 15 lat więzienia (zamiast 12), a ponad miliona złotych - do 20 lat. Porwanie dla okupu i handel ludźmi zagrożone są obecnie karą do od 3 do 20 lat. Pozbawienia wolności szczególnym udręczeniem - od 5 do 25 lat.

Nowe rodzaje przestępstw

Chodzi m.in. o przyjęcie zlecenia zabójstwa lub przygotowanie zabójstwa. Grozi za to od 2 do 15 lat więzienia. Za wymuszenie mienia poprzez szantaż - od roku do 10 lat.

Uchylanie się od naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem jest zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat. Kradzież tablic rejestracyjnych to od teraz przestępstwo, za które można dostać 5 lat więzienia.

Kary dla pijanych kierowców

Recydywista, który po raz kolejny został złapany za jazdę pod wpływem alkoholu nie będzie mógł liczyć na grzywnę lub ograniczenie wolności. Sąd będzie mógł orzec wyłącznie karę pozbawienia wolności.

Za spowodowanie pod wpływem alkoholu lub narkotyków wypadku ze skutkiem śmiertelnym - grozić od 5 do 20 lat więzienia. W przypadku, gdy ofiara dozna ciężkiego uszczerbkuna zdrowiu - od 3 do 16 lat pozbawienia wolności.

Reklama

Kiedy kradzież staje się przestępstwem?

Do tej pory za kradzież, paserstwo czy niszczenie mienia powyżej 500 zł były przestępstwem. Aktualnie ten próg finansowy podniesiono do 800 zł.

Poniżej tej kwoty to jedynie wykroczenie, zagrożone karą grzywny do 5000 zł, ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania pracy na cele społeczne od 20 do 40 godzin lub aresztu od 5 do 3 dni. Za przestępstwo kradzieży powyżej 800 zł grozi kara więzienia.