W piątek Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało, że Dariusz Barski od 12 stycznia nie pełni funkcji Prokuratora Krajowego; resort poinformował również, że Prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego.

Reklama

W niedzielę Prokuratura Krajowa opublikowała na platformie X "Stanowisko Zastępców Prokuratora Generalnego dotyczące próby bezprawnego pozbawienia funkcji Prokuratora Krajowego i obsadzenia tej funkcji w trybie nieznanym ustawie".

Według jego autorów ustawa Prawo o prokuraturze "nie przewiduje instytucji 'pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego', w tym nie przewiduje możliwości wykonywania obowiązków i zadań Prokuratora Krajowego przez osobę powołaną na 'pełniącego obowiązki'". "Za powyższym przemawia przede wszystkim brak określenia w ustawie trybu powołania 'pełniącego obowiązki', w tym wskazania organu powołującego i przesłanek umożliwiających powołanie" - czytamy.

W stanowisku zwrócono również uwagę, że kompetencje i zadania Prokuratora Krajowego - Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego - może również realizować upoważniony przez niego inny zastępca PG. Jak podkreślono, Prokurator Krajowy "wydaje w tym zakresie stosowne zarządzenie". Według stanowiska zastępców PG "zarządzenie takie zostało wydane i jest obowiązującym aktem prawnym".

Zarządzenie nr 101/23

"Jest to zarządzenie nr 101/23 Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego z dnia 30.11.2023 r. w sprawie upoważnienia do realizacji jego kompetencji i zadań przez pozostałych Zastępców Prokuratora Generalnego" - czytamy.

W stanowisku zaznaczono jednocześnie, że - "zgodnie z prawem - w przypadku wakatu na funkcji Prokuratora Krajowego zadań i kompetencji Prokuratora Krajowego nie może wykonywać Prokurator Generalny".

Zdaniem zastępców PG Jacek Bilewicz "nie mógł zostać, i nie został, skutecznie powołany na 'pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego', bowiem w dacie, w jakiej miało to nastąpić (12 stycznia 2024 r.) nie istniała, i nie istnieje nadal instytucja 'pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego'". Według nich regulacje Prawa o prokuraturze "nie obejmują żadnej podstawy do czasowego powierzania obowiązków Prokuratora Krajowego osobie, która nie została powołana na to stanowisko", a 12 stycznia 2024 r. "nie było wakatu na funkcji Prokuratora Krajowego".

Reklama

W stanowisku podkreślono ponadto, że "Prokurator Prokuratury Krajowej Dariusz Barski był Prokuratorem Krajowym, nie został bowiem odwołany z pełnionej funkcji w trybie określonym w ustawie, nie utracił również statusu prokuratora Prokuratury Krajowej". Jak wskazano w stanowisku, twierdzenie, że Prokurator Krajowy Dariusz Barski jest prokuratorem w stanie spoczynku, co powoduje, że nie może pełnić funkcji Prokuratora Krajowego, "jest całkowicie bezpodstawne".

Przywrócenie Barskiego "bez podstawy prawnej"

W piątek Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że przywrócenia prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej w 2022 r. dokonano bez podstawy prawnej. Jak podało MS, powoduje to, że od 12 stycznia br., nie będąc już w służbie czynnej, nie spełnia on przesłanek do bycia Prokuratorem Krajowym i od piątku nie pełni tej funkcji. Resort sprawiedliwości przekazał też, że Prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego.

Z kolei Prokuratura Krajowa oświadczyła w piątek, że funkcję Prokuratora Krajowego pełni Dariusz Barski, a pismo Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, w którym wskazuje on, że jego zdaniem Prokurator Krajowy pozostaje prokuratorem w stanie spoczynku, nie wywołuje żadnych skutków prawnych.