Prokuratura KRajowa we wtorek poinformowała o skierowaniu do Sądu Najwyższego wniosków o uchylenie immunitetu czterem sędziom. "Prokurator z WSW PK skierował dziś do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego wnioski o uchylenie immunitetu czterem sędziom w sprawie dotyczącej ukrywania akt postępowań dyscyplinarnych" - napisano we wtorek na platformie X.

Reklama

Czyje wnioski chce uchylić PK?

Wnioski o podjęcie uchwały w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności karnej dotyczą:

  • Sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie Piotra Schaba - Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych;
  • Sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie Michała Lasoty - Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych;
  • Sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie Przemysława Radzika - Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych;
  • Sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Jakuba Iwańca - Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Z informacji opublikowanej na stronie Prokuratury Krajowej wynika, że wnioski do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego skierował prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

Przekroczenie uprawnień

Nowak wskazał, że podstawą skierowania wniosku są "ustalenia dokonane w toku śledztwa dotyczącego przekroczenia uprawnień w związku z odmową wydania i ukryciem akt postępowań dyscyplinarnych". W opublikowanym komunikacie wskazano także, że zgromadzony materiał uzasadnił dostatecznie podejrzenie, iż sędziowie Michał Lasota, Jakub Iwaniec i Przemysław Radzik popełnili czyny wyczerpujące znamiona przestępstw ukrywania dokumentów i niedopełnienia obowiązków.