Dworczyk wziął udział w konferencji prasowej wraz z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzejem Bartkowiakiem oraz prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemarem Pawlakiem.

Reklama

Wszystkich wzywam! Wszystkie ręce na pokład, musimy pomóc tym, którzy nie będą mogli dotrzeć do punktów szczepień – zaapelował nadbryg. Bartkowiak.

Żadnego obywatela nie zostawimy bez wsparcia, bez opieki. Będziemy wszelkimi środkami odnajdywać te osoby, które będą miały problemy z dotarciem do punktu szczepień - zaznaczył.

Podkreślił, że wszystkim ratownikom z Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczej zostanie zapewnione bezpieczeństwo, odpowiednie stroje.

Reklama

Jesteśmy przygotowani do tego, aby w pierwszej kolejności zaszczepić wszystkich funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i ponad 200 tys. ochotników OSP - oznajmił.

Pawlak: Wchodzimy w nową fazę

Wchodzimy w nową fazę, gdzie bardzo ważne będzie, żeby wszyscy, którzy będą chcieli się zaszczepić, żeby mieli taką możliwość. Takie możliwości będziemy stwarzać wspólnie z kolegami z Państwowej Straży Pożarnej - powiedział z kolei prezes Zarządu Głównego Związku OSP Waldemar Pawlak.

Doprecyzował, że ochotnicze straże pożarne jak i strażacy z Państwowej Straży Pożarnej będą udzielali pomocy w przypadku problemów logistycznych, dojazdowych czy komunikacyjnych. Szczepienia są dobrowolne i każdy będzie decydował samodzielnie o tym, czy z tego szczepienia skorzysta, ale najważniejsze jest, żeby ci, którzy spieszą z pomocą zagrożonym, mieli możliwość dostępu do szczepionki na tych pierwszych etapach, żeby mogli nabyć odporność i mogli bezpiecznie prowadzić działania ratownicze - mówił.