Według ekspertów, ponieważ projekt popierany jest przez Kreml najprawdopodobniej bez przeszkód przejdzie całą ścieżkę legislacyjną.

Podwójne obywatelstwo w Rosji nie jest zakazane. Jednak po aneksji Krymu deputowani Dumy Państwowej postanowili zaostrzyć dotychczasowe przepisy. W myśl przyjętego w drugim czytaniu projektu - każdy kto ma oprócz rosyjskiego również inne obywatelstwo, powinien zgłosić ten fakt w ciągu dwóch miesięcy w urzędzie migracyjnym. Ci, którzy tego nie zrobią, będą musieli zapłacić grzywnę do 200 tysięcy rubli czyli równowartość około 18 tysięcy złotych albo odpracować społecznie 400 godzin.

Zwolnione z obowiązku zgłoszenia podwójnego obywatelstwa będą osoby na stałe mieszkające zagranicą.

Wcześniej została przyjęta ustawa upraszczająca zasady przyznawania rosyjskiego obywatelstwa. Może się o nie starać każdy, kto włada językiem rosyjskim i mieszka w kraju, który w przeszłości znajdował się w granicach Imperium Carskiego lub Związku Radzieckiego.