Komisja rozpatrywała te sprawę ponownie na wniosek sejmowego Komitetu Prawa i Praworządności.

Zdaniem Komisji, prawo do zapisu imienia lub nazwiska z użyciem liter nieistniejących w litewskim alfabecie mają tylko obcokrajowcy, którzy uzyskali litewskie obywatelstwo, ich małżonkowie oraz dzieci. Takie same wnioski Komisja przedstawiła 5 września 2014 roku, rekomendując w przypadku obywateli litewskich należących do mniejszości narodowych zachowanie dotychczas obowiązującej pisowni.

Prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk przez przedstawicieli mniejszości narodowych od lat znajduje się w katalogu tak zwanych polskich postulatów, których niespełnienie powoduje napięcia w stosunkach polsko-litewskich.