Inteligencja. Co to tak naprawdę oznacza?

Iloraz inteligencji określa się na podstawie testu. Jest on odzwierciedleniem naszej zdolności zapamiętywania, łączenia faktów i znajdowania na ich podstawie rozwiązań.

Średni iloraz inteligencji mieści się w przedziale od 90 do 110. Każdy punkt powyżej oznacza IQ wyższe niż przeciętne. Od 120 do 139 to już wysoki iloraz inteligencji. A powyżej 140 - bardzo wysokie IQ. Wskaźnik poniżej 90 oznacza niską inteligencję. Przeciętny iloraz inteligencji wynosi 100, a w Polsce pomiędzy 99 a 106.

Reklama

Jakie cechy świadczą o wysokiej inteligencji? Oto one:

1. Nie nudzisz się ze sobą

Lubisz spędzać czas ze sobą i czasem po prostu potrzebujesz samotności. Masz wtedy czas, by zagłębić się we własnych myślach i poszukać rozwiązań ważnych dla ciebie spraw. A także poszerzyć swoją wiedzę i zainteresowania. Badania brytyjskich psychologów z 2016 r. wśród osób wybitnie inteligentnych dowiodły, że towarzystwo innych osób nie zawsze jest im niezbędne do szczęścia.

2. Jesteś bałaganiarzem

Ta negatywnie postrzegana cecha wbrew pozorom nie świadczy wyłącznie o braku dyscypliny i samokontroli. Twórczy chaos często towarzyszy wybitnie inteligentnym jednostkom. Bałagan może pobudzać kreatywność i nieszablonowe myślenie. Dowiedli tego m.in. eksperci z Uniwersytetu w Minnesocie.

3. Wiesz, że nic nie wiesz

Tylko inteligentni ludzie, którzy są wystarczająco świadomi siebie, zdają sobie sprawę, jak ogromna może być wiedza i rozumieją, że nie znają odpowiedzi na wszystkie pytania. Wyjaśnia to pojęcie efektu Dunninga-Krugera, zgodnie z którym osoby mniej zdolne nie są świadome własnej niewiedzy. Psychologowie odkryli, że mają one tendencję do przeceniania się. Kiedy podczas badań przedstawili im wymyślone tezy, uczestnicy twierdzili, że je znają.

4. Masz poczucie humoru

Żeby być zabawnym, trzeba być kreatywnym i mieć barwny język. Trafny żart to prawdziwa sztuka. Wiele badań psychologów potwierdza, że komicy zazwyczaj uzyskują bardzo wysokie wyniki w testach na inteligencję. Osoby z wysokim IQ lubią czarny humor, ale nie wykazują agresji i mają wysoki poziom samokontroli.

5. Jesteś empatyczny

Inteligencja emocjonalna idzie w parze z ilorazem inteligencji. Osoba empatyczna potrafi zrozumieć uczucia i emocje innych obserwując ich słowa i mowę ciała. Dzięki temu potrafi przewidzieć pewne zachowania i reakcje. Jest ciekawa ludzi i świata, otwarta na różne opinie i punkty widzenia, bo potrafi zrozumieć skąd się one biorą. A to sposób na poszerzanie swojej wiedzy i perspektyw.

6. Szybko nauczyłeś się czytać

Naukowcy z Uniwersytetu w Edynburgu w 2014 roku przeprowadzili badania wśród bliźniąt jednojajowych. Dzieci, które szybciej nauczyły się czytać, miały wyższe wyniki w testach na inteligencję. To kolejny dowód na to, że czytanie już od najmłodszych lat rozwija inteligencję.

Reklama

7. Jesteś pierworodnym dzieckiem

Według badań naukowców z Uniwersytetu w Oslo najstarsze dzieci są zazwyczaj najbardziej inteligentne z rodzeństwa. Przeważnie lepiej się uczą. Prawdopodobnie wynika to głównie z większego zaangażowania rodziców w ich edukację.

8. Nie lubisz wcześnie wstawać

Do takich wniosków doszedł brytyjski psycholog Satoshi Kanazawa w 2009 roku, na podstawie badań etnograficznych. Ponieważ nasi pradawni przodkowie nie prowadzili raczej nocnego trybu życia, można wysnuć hipotezę, że osobom później chodzącym spać łatwiej przychodzi przyswajanie zmian ewolucyjnych.

9. Jesteś leworęczny

Według psychologa Alana Searlemana z St. Lawrence University osoby leworęczne mają większy zasób słownictwa i są bardziej kreatywne. Osoby piszące lewą ręką, często sprawnie posługują się również prawą, a to wpływa na rozwój obu półkul mózgu.

10. Znasz swoją wartość

Wiesz, jakie są twoje mocne i słabe strony. Jesteś świadomy swoich przekonań, masz swoje zdanie i ukształtowany kodeks moralny. Dzięki temu wybierasz właściwe ścieżki, które zwiększają szansę na osiągnięcie sukcesu. Nie ulegasz wpływom i ocenom innych.