"Lech Kaczyński zmienił w sprawie szczytu zdanie. Do Pragi jedzie, choć obiecał nie jechać. Bo dla dobra Polski musi widzieć Obamę. I za tarczę zabraną nieźle go objechać" - rozwiń myśl anonimowego autora, uwzględniając kontekst historyczno-literacki.

Reklama

To był przeciek. A oto klucz:

Główne myśli: Człowiek zaplątany w tryby historii, polityk to osoba zmuszona do deklaracji, w które sama nie wierzy i do składania obietnic, których nie spełni. Etos bohatera, który samotnie rzuca wyzwanie znacznie silniejszemu przeciwnikowi, piękno straceńczych gestów o nikłej sile zmieniania rzeczywistości. Natura kontemplacyjna przeciwstawiona konieczności czynu.

Główne słowa, które powinny znaleźć się w pracy: bohater, powinność, kraj, tarcza, miecz, prawo, sprawiedliwość, cnota, zacność, romantyzm, serce.

Kontekst: Utwór powstał w czasie szczególnie trudnym dla Polski. Kierownictwo resortu spraw zagranicznych znalazło się w rękach ludzi małego formatu z fatalnymi znajomościami, teka premiera przypadła człowiekowi niechętnemu wielkiemu dziełu odbudowy kraju. Jednostka, której Polacy zaufali, powierzając najgodniejszy urząd, jest kolejnym wcieleniem ducha dziejów.

Krytycy literaccy wskazują na prawdopodobne autorstwo A. Szczygły bądź W. Stasiaka. Mało prawdopodobne.