"Rozmawiałem z komendantem policji, uczestniczyłem w tych rozmowach i z prokuratorem generalnym. Tu wspólnie będziemy pracować w Sejmie" - powiedział we wtorek Schetyna w Radiu ZET.

Reklama

Pytany o projekt PiS - którego złożenie w Sejmie partia zapowiedziała na wtorek - mający wprowadzić m.in. zakaz stadionowy na wszystkie mecze i zakaz zakrywania twarzy przez pseudokibiców, marszałek zapowiedział gotowość do współpracy.

"Jeśli będzie kilka projektów i rządowy, czy prokuratora generalnego, czy opozycji - tu nie ma problemu. Najważniejsze to szybko podjąć prace i przyjąć to prawo" - przekonywał Schetyna.

W poniedziałek minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że projekt specustawy dotyczący bezpieczeństwa podczas Euro 2012 może jeszcze być uzupełniany. Projekt ma być przyjęty przez rząd w maju.

"Ponieważ projekt nie został jeszcze przyjęty przez rząd, oczywistą rzeczą jest, że może on być jeszcze uzupełniany, może być także uzupełniony na etapie prac parlamentarnych" - mówił Kwiatkowski.

Wcześniej, też w poniedziałek, na temat zmian w prawie umożliwiających skuteczniejszą walkę ze stadionowymi chuliganami mówił na konferencji prasowej prokurator generalny Andrzej Seremet.Jego zdaniem należy wprowadzić m.in. kary za samo zasłanianie twarzy w czasie imprezy sportowej, co ułatwi identyfikację przestępców, która jest obecnie najpoważniejszym problemem, przed którym stają organa ścigania. Według Seremeta należy ścigać nie tylko chuliganów, ale i organizatorów winnych zaniedbań; dobrym rozwiązaniem jest też wprowadzenie dożywotniego zakazu stadionowego.

Projekt specustawy przeszedł już etap uzgodnień międzyresortowych. Niedawno pozytywnie zaopiniowała go Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Planowane zmiany dotyczą 11 ustaw, w tym pięciu kodeksów.

Według projektu specustawy dot. bezpieczeństwa na Euro 2012 zatrzymani pseudokibice mieliby być sądzeni jeszcze na stadionach, a rozprawy odbywałyby się za pomocą wideokonferencji. Wśród zapisów jest też m.in. wprowadzenie elektronicznego monitoringu chuliganów stadionowych. Zapisy przewidują też wprowadzenie karalności posiadania niebezpiecznych narzędzi - m.in. noży i maczet - w miejscu publicznym, np. w drodze na mecz, gdy zachodzi podejrzenie, że mogą być wykorzystane przeciw zdrowiu i życiu innych osób. Projekt przewiduje również zaostrzenie kar za fałszywe alarmy bombowe.

Inną ze zmian zawartych w projekcie specustawy jest rozszerzenie możliwości stosowania przez sądy zakazu stadionowego. Sąd będzie musiał orzec zakaz wstępu na wszystkie imprezy sportowe, albo na wszelkie imprezy masowe, nie rozgraniczając na imprezy sportowe danego rodzaju, czy też określonej klasy rozgrywkowej. Z dwóch do trzech lat więzienia ma wzrosnąć także maksymalna kara za naruszenie tego zakazu.