Reklama

W piątek rano nastąpi zaprzysiężenie nowego gabinetu Tuska w Pałacu Prezydenckim. W południe premier ma wygłosić w Sejmie expose.

Jak przewidują rozmówcy PAP z Kancelarii Sejmu, wystąpienie premiera będzie krótsze od tego sprzed czterech lat (wówczas Donald Tusk mówił 185 minut) i potrwa około godziny.

Po wystąpieniu szefa rządu ogłoszona zostanie około dwugodzinna przerwa; kluby sejmowe będą miały wtedy czas na przygotowanie swoich wystąpień w debacie nad expose.

Nad expose premiera zaplanowano debatę średnią, która zajmuje 240 minut. Klub PO będzie miał do wykorzystania 101 minut; klub PiS - 70 minut; klub Ruchu Palikota - 23 minuty; klub PSL - 18 minut; klub SLD - 16 minut i klub Solidarna Polska - 12 minut.

Następnie posłowie będą mogli zadawać pytania szefowi rządu. Cztery lata temu padło blisko 160 pytań do Tuska.

Po zakończeniu debaty odbędzie się głosowanie nad udzieleniem Radzie Ministrów wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Według rozmówców PAP z Kancelarii Sejmu, nie wykluczone, że do głosowania mogłoby dojść w piątek około północy.

Przed czterema laty głosowanie nad wotum zaufania odbyło się następnego dnia po expose - w sobotę. Wcześniej premier odpowiadał jeszcze na pytania zadane podczas debaty.