Działania władz stolicy dobrze oceniało w listopadzie 53 proc. warszawiaków, a prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz - 55 proc. - wynika z najnowszego barometru warszawskiego. To spadek pozytywnych ocen w porównaniu do poprzedniego badania - z czerwca.

Reklama

Zdecydowanie dobrze działania władz miasta ocenia 3 proc. badanych (spadek o 2 pkt proc.); raczej dobrze - 50 proc. (spadek o 13 pkt proc.) - wynika z badania zamieszczonego na stronach internetowych ratusza. Wzrosły negatywne oceny działań władz miasta. Raczej źle ocenia je 21 proc. badanych (wzrost o 4 pkt proc.); zdecydowanie źle 7 proc. (wzrost o 2 pkt proc.).

Z kolei działania prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz dobrze oceniło 55 proc. warszawiaków (spadek o 12 proc.); źle 30 proc. (wzrost o 7 proc.).

Rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk przekonuje, że to wciąż wysokie oceny. Dodał, że ich pogorszenie jest efektem niepopularnych, ale potrzebnych decyzji, jakie w ostatnim czasie podjęły władze miasta, m.in. podwyżek cen biletów komunikacji miejskiej, opłat za żłobki czy przedszkola. Zaznaczył, że w dłuższej perspektywie przyczynią się one do rozwoju miasta.

Warszawiacy jako najważniejszą sprawę do rozwiązania najczęściej (30 proc.) wskazywali usprawnienie komunikacji, naprawę dróg - 22 proc.; metro - 18 proc.; służbę zdrowia - 15 proc.; budowę obwodnicy - 12 proc.

Reklama

Mieszkańcy najczęściej negatywnie w komunikacji miejskiej oceniają tłok - 23 proc., brud, nieprzyjemny zapach - 10 proc., wentylację - 9 proc., ceny przejazdów, biletów - 7 proc., zbyt małą ilość autobusów niskopodłogowych - 7 proc.

Barometr warszawski zrealizowała Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej na losowej i reprezentatywnej próbie 1100 mieszkańców stolicy powyżej 15. roku życia w listopadzie ub. roku. Ankieterzy przeprowadzili bezpośrednie wywiady w domu respondenta, przy wykorzystaniu techniki CAPI (Computer Assisted Personal Interview).