W gestii MAiC znajdzie się też udzielanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej, wydawanie rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania takich zbiórek i zakresu kontroli nad ich przeprowadzaniem. Dotyczy to sytuacji, gdy zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze obejmującym więcej niż jedno województwo oraz jeśli zebrane pieniądze mają być zużyte poza granicą państwa. To także były do niedawna uprawnienia resortu spraw wewnętrznych i administracji. Rozporządzenie ministra ma konkretnie określać formy prowadzenia takich zbiórek, miejsca ich prowadzenia oraz precyzować niezbędne dane, jakie powinien zawierać plan przeprowadzania zbiórki.

Reklama

Odpowiedzialność za przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych ma spaść na pion administracji podległy Boniemu. Kolejne nowe uprawnienie MAiC to nadzór nad systemem powiadamiania ratunkowego. Do zadań administracji w dziale informatyzacja dochodzą m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną oraz usług na żądanie. Tu uprawnienie zmniejszono Ministerstwu Kultury.

Szef MAiC ma też upoważnienie do wydania aktu wykonawczego w sprawie centralnego repozytorium informacji publicznych, czyli platformy oferującej dostęp do informacji wytwarzanej za pieniądze publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego.