Za odrzuceniem informacji głosowało 234 posłów, 197 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Reklama

Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin przedstawił Sejmowi motywy przygotowanej przez resort reorganizacji w ubiegły czwartek. O informację wnioskował Ruch Palikota. Za odrzuceniem informacji opowiedziało się wówczas pięć klubów sejmowych: PiS, Ruch Palikota, PSL, SLD i Solidarna Polska. Za jej przyjęciem był jedynie klub PO.

Przed głosowaniem Michał Kabaciński (RP) zaapelował, aby - w wypadku odrzucenia informacji - minister sprawiedliwości podał się do dymisji, ponieważ oznacza to, że jego planów nie popiera nawet koalicjant. Po głosowaniu na sali rozległy się okrzyki: Do dymisji!.

Zgodnie z podpisanym w październiku przez Gowina rozporządzeniem, od 1 stycznia 2013 r. 79 najmniejszych sądów rejonowych o limicie etatów do dziewięciu sędziów zostanie przekształconych w wydziały zamiejscowe sąsiednich większych sądów. Pomysł wywołał sprzeciw samorządowców z miejscowości, w których znajdują się sądy przeznaczone do zniesienia.

W informacji Gowin powtórzył po raz kolejny, że reorganizacja poprawi efektywność oraz strukturę organizacyjną tych sądów - wobec nierównomiernego ich obciążenia w skali kraju.

W końcu maja - w reakcji na zapowiedzi tych zmian - przy wsparciu m.in. PSL przygotowano obywatelski projekt ustawy o okręgach sądowych, który ma zablokować przygotowaną przez Gowina reorganizację. W zeszłym tygodniu Sejm zdecydował o skierowaniu tego projektu do dalszych prac w komisji sprawiedliwości.