Głosami koalicji rządzącej upadł wniosek o referendum Stowarzyszenia "Ratuj Maluchy", które oprócz sprawy sześciolatków, zawierał jeszcze pytania o gimnazja i nauczanie lekcji historii.

Reklama

Wniosek w tej sprawie PiS ma zgłosić w bardzo krótkim czasie.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział, że wyjdzie naprzeciw tym którzy twierdzili, że pytań referendalnych było zbyt wiele.

Przed południem Sejm odrzucił wniosek o zorganizowanie referendum edukacyjnego. Poparło go 222 posłów, przeciw było 232. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja.

Sejm przyjmuje obywatelski wniosek bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum podpisało się prawie milion Polaków.