Przyszli emeryci będą mieli 4 miesiące na decyzję, czy chcą by ich środki na przyszłą emeryturę gromadzone były i w OFE i w ZUS-ie czy tylko w ZUS-ie. Na 10 lat przed emeryturą środki z OFE będą stopniowo przenoszone na subkonto w ZUS-ie.

Reklama

Marszałek Sejmu Ewa Kopacz ogłosiła, że głosowało 449 posłów. 232 posłów było za, 216 przeciw. 1 poseł wstrzymal się od głosu. Tym samym Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych - oświadczyła Ewa Kopacz. .

Sejmowe prace nad ustawą o zmianach w OFE trwały 4 dni. W przyszłym tygodniu uchwaloną przez Sejm ustawą zajmie się Senat. Potem ruch będzie należał do prezydenta, który może te zmiany podpisać albo skierować projekt do Trybunału Konstytucyjnego,