Dyrektywa przewiduje między innymi wycofanie z rynku unijnego rynku papierosów smakowych, w tym mentolowych. Mają być one zakazane od 2016 roku. Ich listę ma opracować Komisja Europejska. Wyjątkiem mają być papierosy mentolowe, które objęto 4-letnim okresem przejściowym.

Reklama

Polska sprzeciwiała się dyrektywie tytoniowej, ponieważ jest największym producentem gotowych wyrobów tytoniowych i drugim co do ilości producentem tytoniu w Unii Europejskiej.

Reklama

Polska argumentuje, że papierosy mentolowe są obecne na rynku polskim od 1953 r. i powinny być traktowane jak wyroby tradycyjne. W Polsce są one produkowane przez sześć fabryk. Na eksport trafia ok. 70 procent produkcji, z czego 50 procent na rynki państw członkowskich Unii. Zdaniem Polski, całkowity zakaz wprowadzania do obrotu tych papierosów spowoduje istotne konsekwencje gospodarcze.

Na dzisiejszym posiedzeniu ministrowie przyjęli również projekt ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, przygotowany przez ministra sprawiedliwości. Wprowadza on ochronę na czas czynności procesowych. Ma być ona stosowana w każdej sprawie, w której będzie istnieć ryzyko zagrożenia dla życia lub zdrowia świadka.
W projekcie jest też mowa o ochronie osobistej oraz o udzielaniu pomocy w zmianie miejsca pobytu, o ile wystąpi wysoki stopnień zagrożenia dla życia lub zdrowia osoby chronionej. Resort sprawiedliwości proponuje też, by wgląd do danych dotyczących miejsca zamieszkania i pracy świadka mieli tylko prowadzący śledztwo.

Rada Ministrów przyjęła także nowelizację ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Ministrowie zajęli się też prawem o aktach stanu cywilnego. Wprowadza ono między innymi możliwość zawierania małżeństw cywilnych poza urzędem, ale w miejscu gwarantującym zachowanie powagi ceremonii i bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Rada Ministrów przyjęła również Raport z realizacji Polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, przedłożony przez ministra środowiska.