Zdaniem premier Kopacz, cel został osiągnięty. Polacy, mimo że nie mają do tego podstaw, obawiają się o przyszłość Lasów Państwowych.

Reklama

Bardzo trudno udowadniać Platformie Obywatelskiej, że to, co funkcjonuje w przestrzeni publicznej to zwykłe kłamstwo i nadużycie. Chcę powiedzieć, że bardzo trudno z tej plotki, z tego kłamstwa wyplatać się wtedy, kiedy mamy po drugiej stronie cynicznych polityków, którzy do celów politycznych tego kłamstwa używają - stwierdziła.

Dlatego rząd, prawdopodobnie jeszcze dziś złoży, złoży projekt ustawy, która będzie gwarantem bezpieczeństwa Lasów Państwowych.

Reklama