Prezydent mówił, że organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej powinny być w równowadze i szanować swoje decyzje. Jednak "wszystko sprawia takie wrażenie, jak gdyby Trybunał Konstytucyjny, nie orzekłszy jeszcze nic, nie uznawał uchwał Sejmu", jak mówił.

Reklama

Andrzej Duda dodał, że z przykrością stwierdza, iż przez osiem ostatnich lat rząd PO-PSL nie wykonał prawie pięćdziesięciu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

- Warto też o tym mówić: o tym, co się udało, ale mówić też o tym, co się nie udało albo nie funkcjonuje dobrze - mówił w Kijowie prezydent.

Prezydent podkreślił, że reformy na Ukrainie powinny być gruntowne i rzeczywiste. Dotyczy to między innymi reformy wymiaru sprawiedliwości i reformy samorządowej. Prezydent podkreślił, że Polska może podzielić się swoimi doświadczeniami, dotyczącymi decentralizacji kraju. Wyraził też nadzieję, że wdrażane na Ukrainie reformy ułatwią działanie tam polskim przedsiębiorcom.