Podczas posiedzenia przedstawiciel Prokuratora Generalnego zwracał uwagę na liczne zastrzeżenia natury konstytucyjnej.

Dotyczą one składu Trybunału Konstytucyjnego, problemu kwalifikowanej większości głosów przy podejmowaniu orzeczeń przez Trybunał. W ocenie Prokuratora Generalnego tego rodzaju rozwiązania mogą powodować paraliż prac Trybunału Konstytucyjnego, w związku z nie będzie on w stanie realizować swoich podstawowych funkcji, które przypisuje mu konstytucja - powiedział.

Reklama

Wcześniej krytyczną opinię w sprawie nowelizacji autorstwa PiS przedstawiło Biuro Legislacyjne Sejmu, zwracając na liczne naruszenia konstytucji.

Posiedzenie plenarne Senatu ma zostać wznowione o godzinie 12:15.